T.C. Sağlık Bakanlığı
Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları


Yayın Tarihi : 02.03.2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlere dair listeler belirlenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazananların kesinleşmiş listesi aşağıda yayımlanmıştır.  

Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 SINAV TARİH VE SAATLERİ       SINAV YERİ
05.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
06.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
07.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
08.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
09.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
10.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
11.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
12.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
13.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
14.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
15.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU
16.03.2018 - 09:00-15:00        ERGUVAN SALONU

Sınav Listesini görüntülemek/ indirmek için tıklayınız :kamu_hastaneleri_hizmetleri_baskanligi_2_sinav_hak_list.pdf