T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SBÜ GÖZ HASTALIKLARI ABD MART AYI TOPLANTISI


      22.03.2018 Tarihinde SBÜ Göz Hastalıkları ABD Mart ayı toplantısına, SBÜ.ÜMRANİYE EAH. Göz Kliniği sahipliğini yaptı;

       SBÜ Göz Hastalıkları Anabilim dalı mart ayı toplantısı bilimsel programı ,Glokom şüphesi olan hastaya yaklaşımı Doç. Dr. Betül İlkay SEZGİN AKÇAY,  Marchesiani sendromlu bir video olgu sunumu Uzm. Dr. Merve TORUN,  Olgularla Behçet Uveiti, Doç. Dr. Esra KARDEŞ ve Optik sinir Avülziyonlu bir olgu Başasistan Dr. Utku LİMON tarafından gerçekleştirilmiştir.