T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji


                                Radyoloji


 


Röntgen Kliniğimizde mevcut olan görüntüleme Modaliteleri; Radyoloji Kliniği olarak amacımız, radyolojinin problem çözücü bir klinik dal olarak yaygın ve etkin kullanımıyla, yeni teknolojik gelişmelerin klinik yararlılığını da göz önünde tutarak tanısal ve tedavi aşamalarında hastalarımıza faydalı olmak ve aynı zamanda araştırarak bilime de katkı sağlamaktır. 

  • Ultrasonografi

  • Rekli Doppler Ultrasonografi

  • Manmografi

  • Kemik Dansitometri
    Bilgisayarlı Tomografi ( BT )

  • Manyetik Resonans Görüntüleme ( MR)

Kliniğimizin bünyesinde;

2 Adet Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı ( 16 ve 128 kesitli),

2 Adet Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı ,

4 Adet Dijital Röntgen Cihazı,

1 Adet CR ile uyumlu Konvansiyonel Röntgen Cihazı,   

1 Adet Dijital Mammografi Cihazı,

1 Adet Kemik Dansitometri Cihazı,

4 Adet üst düzey Renkli  Doppler Ultrasonografi cihazı ile 7 Adet Ultrasonografi Cihazı bulunmaktadır.

Hastanemize bağlı Alemdağ Semt Polikliniği’mizde de 1 Adet Konvansiyonel Röntgen Cihazı ve 1 Adet Ultrasonografi Cihazı, Mustafa Kemal Semt Polikliniği’mizde de 1 Adet Konvansiyonel Röntgen Cihaz, Kezban Esat Semt Polikliniğinde 1 Adet Panoromik röntgen Cihazı mevcut olup hastalarımıza hizmet verilmektedir. Ayrıca Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hastalara hizmet vermek için de 2 Adet Mobil Röntgen Cihazı bulunmaktadır.

16 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazmız Acil Servisimizde olup Anjiyografi çekimleri de dahil kesintisiz 7/24 saat hizmet vermektedir.

124 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazmız Kliniğimizde olup rutin ve ileri görüntülemeler yapılmaktadır.

2 Adet 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazımız kliniğimizde rutin ve her türlü ileri görüntülemeler yapılmaktadır.

Mammografi Bölümümüzde hastaların mamografi çekimleri, meme ultrasonları ve gerekli görüldüğü hastalarda meme biyopsileri  yapılmaktadır.

Ayrıca Girişimsel Radyoloji Bölümümüzde Ultrason eşliğinde Tru-cut Biyopsi işlemleri,  Abse Drenajı, Perkütan işlemler ile, BT eşliğinde girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır.

Skolyoz hastaları için Ortoröntgenogram ve Üroloji hastaları için ilaçlı üriner sistem grafileri (I.V.P) çekilmektedir.

Kliniğimizde 2014 yılında yaklaşık;

330.635 adet direkt radyografik tetkik,

63.995 adet ultrasonografik tetkik,

17.216 adet Renkli Doppler tetkiki,

10.781 adet mamografi tetkiki,

6.390 adet kemik dansitometri tetkiki,

82.229 adet Bilgisayarlı Tomografi tetkiki,

58.005 adet MR tetkiki yapılmıştır.

Radyoloji Kliniği’nde 2 Eğitim görevlisi ( 1 Profesör, 1 Doçent), 11 uzman doktor, 8 asistan doktor, 36 radyoloji teknisyeni ve  3 hemşire ile kesintisiz hizmet vermektedir.

 

İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU

PROF.DR. YAŞAR BÜKTE

BAŞASİSTAN VE EĞİTİM GÖREVLİSİ

DOÇ.DR. ASLIHAN SEMİZ OYSU

UZMAN DOKTORLARIMIZ

UZ.DR.HANDAN UÇANKALE
UZ.DR.TUFAN ENGİN
UZ.DR.ZEHRA BERNA ARIK
UZ.DR.NİHAT YAŞAYAN
UZ.DR.MİNE ASLAN
UZ.DR.SAFİYE SANEM DERELİ BULUT
UZ.DR.FATMA KULALI
UZ.DR.ÇİĞDEM HUNCA MEMİŞ
UZ.DR.İBRAHİM EMRE ATASOY
UZ.DR.MEHMET OĞUZHAN AĞAÇLI
UZ.DR.HACER BEDÜK
UZ.DR.DERYA TÜRELİ
UZ.DR.ŞEYMA MELİHA SU DUR
UZ.DR.ESİN CIBIROĞLU
UZ.DR.ABDULBAKİ AĞAÇKIRAN


ASİSTAN DOKTORLARIMIZ

ASİST.DR.SEVDE NUR ÖZEL
ASİST.DR.FATİH KARAGÜZEL
ASİST.DR.YİĞİT CAN KARTAL
ASİST.DR.ELİF FİDAN
ASİST.DR.YUNUS YAŞAR
ASİST.DR.GÖKHAN ASANATUCİ
ASİST.DR.MUSTAFA DEMİR
ASİST.DR.SİMA ÖZCAN
ASİST.DR.AHMET ARPACI