T.C. Sağlık Bakanlığı
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yenidoğan Yoğun Bakım


                                   


 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

  Otuz dokuz yatak kapasitesine sahip olan Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi, güncel bilgiler ışığında ve modern tıbbi donanımıyla yoğun bakım ihtiyacı olan tüm yenidoğan bebeklere yaşam desteği sağlamaktadır.

   ünitede solunum desteği, kan değişimi, fototerapi, total parenteral beslenme, uzun süre damar yolu ihtiyacı olabilecek bebeklere santral kateter takılması, hipotermi tedavisi, inhale nitrik oksit tedavisi, hemodiyaliz, retinopati muayenesi ve tedavisi, hasta başı röntgen, hasta başı EEG, hasta başı ultrason, hasta baş EKO, toraks tüpü takılması ve trakeostomi takılması işlemleri yapılmaktadır.

   Anne bebek uyum odalarında bebekler taburcu olmadan önce izlenebilmekte annelere riskli bebeğin evde bakımı ile ilgili eğitim verilmektedir, Ailelere düzenli olarak bilgilendirme yapılmakta, anne ve babaların bebeklerini düzenli olarak görebilmeleri sağlanmaktadır.

    Hafta içi mesai saatlerinde hizmet vermekte olan Yenidoğan polikliniğinde riskli bebek izlemi yapılmaktadır. Ünitede takip edilen tüm bebekler taburculuk sonrasında poliklinikte izlenmekte, ayrıca hastaneye başvuran yenidoğan dönemindeki tüm bebeklerin muayenesi de bu poliklinikte yapılmaktadır.

Ünite, çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk infeksiyon, çocuk nefrolojisi, çocuk romatoloji, çocuk nörolojisi, çocuk gastroenteroloji, göz, kulak burun boğaz, nöroşirurji, ortopedi, fizik tedavi bölümlerinden, gerekli durumlarda, 24 saat süreyle destek almaktadır.

Teknik Donanım

    Ünitede; 5 adet izolasyon odası, 9 adet anne bebek uyum odası, 25 adet kuvöz, 5 adet radyant ısıtıcı, 30 adet monitör, 17 adet ventilatör (3 adet HFO), I adet ventilatörlü transport kuvözü, 30 adet LED fototerapi, 1 adet hipotermi cihazı, 2 adet aEEG, birer adet taşınabilir USG ve röntgen cihazı bulunmaktadır.

Ekip

Ünitede iki Doçent olmak üzere toplam 6 yenidoğan uzmanı, 3 pediatri asistanı, 40 hemşire, 12 personel, 1 sekreter görev yapmaktadır.

Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Leyla Bilgin (Neonatolog)

Uzmanlarımız

Doç. Dr. Ebru Yalın İmamoğlu 

Uzm. Dr. Ömer GÜRAN 

Uzm. Dr. Özlem ŞAHİN 

Uzm. Dr. Funda ATAY YAVANOĞLU 

Uzm. Dr. Derya ÇOLAK

Sorumlu Hemşire

Hemş. Nevin Uygur