T.C. Sağlık Bakanlığı
Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi


Enfeksiyon Kontrol Komitesi


 


 

 

 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

1- ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

2- ENFEKSİYON KONTROL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
3- HASTANE GENELİ HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME VE KONTROL TALİMATI
3.1.- EL YIKAMA TALİMATI
3.2.- KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI
          Eldiven Kullanma Talimatı
          Önlük Giyme Talimatı
          Galoş Bone Kullanım Talimatı
          Maske ve Gözlük Kullanım Talimatı
3.3.- İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI
          Standart Önlemler Talimatı
          Temas İzolasyonu Talimatı
          Damlacık İzolasyonu Talimatı
          Solunum İzolasyonu Talimatı
          Sıkı Temas (Vankomisine dirençli entrekok) İzolasyon Talimatı
          Metisilin Dirençli Stafilokok (MRSA) Enfeksiyonlarını Önleme Talimatı
          Gram Negatif Çoklu İlaç Dirençli Basiller ve Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten
4- HASTANE KÖKENLİ PNOMONİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI

5- HASTANE KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

6- DAMARİÇİ KATETER ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

7- DEZENFEKSİYON TALİMATI

     Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Talimatı
     Orta Düzey Alet Dezenfeksiyonu Talimatı
     Düşük Düzey Dezenfeksiyon Talimatı
     Hızlı Yüzey Dezenfeksiyon Talimatı
8- TIBBİ ATIK TALİMATI
9- ÇAMAŞIR YIKAMA TALİMATI
10- TEMİZLİK TALİMATI
       Ameliyathane Temizlik Talimatı
       Yüksek Riskli Alanların Temizlik Talimatı
       Orta Riskli Alanların Temizlik Talimatı
       Düşük Riskli Alanlarda Temizlik Talimatı
       Morg Temizliği Talimatı
       Temizlik Maddesi Kullanım Talimatı
       Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Talimatı
11- MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNE GİRİŞ TALİMATI
       Otoklav Kullanım Talimatı
       Paketleme Bohçalama Talimatı
       Reverse Osmos Sistemi Kullanma Talimatı
       Malzemelerin Buhar Otoklavına Hazırlığı Talimatı
       Malzeme Depolama, Saklama ve Dokümantasyon Talimatı
       Kapama Cihazı Bakım ve Kullanım Talimatı
       Günlük Yapılan Malzemelerin Hazırlanması Talimatı
       Ultrasonik Yıkama Makinesi Bakım ve Kullanım Talimatı
       Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin Temizliği Talimatı (Cihazda Yıkanması)
       Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin Temizliği Talimatı (Manuel Yıkanması)
       Buhar Otoklavı Sterilizasyon Kontrol Talimatı
       Bowie&Dıck Testi Kullanım Talimatı
       Biyolojik İndikatör Cihazı Bakım ve Kullanım Talimatı
       Merkezi Sterilizasyon Ünitesine Giriş Talimatı
       Steril Malzeme Boşaltma, Depolama, Yerleştirme ve Dağıtım Talimatı
12- CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

12.01 Antibiyotik Kullanım rehberi

13- PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI
14- HASTANELERDE HAVALANDIRMA VE KONTROLÜ TALİMATI
15- KAN BANKASI PERSONELİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
16- AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
17- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
18- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
19- PARENTERAL SOLÜSYON HAZIRLAMA VE UYGULAMA TALİMATI
20- CİLT ANTİSEPSİSİ TALİMATI
21- SALGIN HASTALIK ARAŞTIRMA TALİMATI
22- YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
23- UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ