T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi


Enfeksiyon Kontrol Komitesi


 
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (1).pdf

1- ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

EN.PR.002 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
3- EN.TL.09 ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMLARI TALİMATI .pdf
3.1.- EN.TL.07 EL YIKAMA TALİMATI.pdf

3.2.- KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

EN.TL.08 ELDİVEN KULLANMA TALİMATI.pdf
EN.TL.19 ÖNLÜK GİYME TALİMATI.pdf
EN.TL.11 GALOŞ VE BONE KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.16 MASKE VE GÖZLÜK KULLANIM TALİMATI.pdf
        
3.3.- İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

EN.TL.05 DAMLACIK İZOLASYONU TALİMATI.pdf

EN.TL.24 TEMAS İZOLASYONU TALİMATI.pdf
EN.TL.17 METİSİLİN DİRENÇLİ STAFİLOKOK _MRSA_ ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI.pdf
EN.TL.21 SIKI TEMAS _Vankomisin dirençli Enterokok_.pdf
EN.TL.12 GRAM NEGATİF ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ BASİLLER VE GENİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN .pdf
EN.TL.22 SOLUNUM _HAVA YOLU_ İZOLASYONU TALİMATI.pdf
EN.TL.23 STANDART ÖNLEMLER TALİMATI.pdf
       
4-EN.TL.13 HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI.pdf

5-EN.TL.14 HASTANE KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI.pdf

6-EN.TL.04 DAMAR İÇİ KATETER ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI.pdf

7-EN.TL.06 DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf

    
8- EN.TL.29 TIBBİ ATIK TALİMATI.pdf
9- ÇAMAŞIR YIKAMA TALİMATI
10- TEMİZLİK TALİMATI
       EN.TL.63 AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
       EN.TL.55 YÜKSEK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK TALİMATI.pdf
       EN.TL.54 ORTA RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK TALİMATI.pdf
       EN.TL.53 DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI.pdf
       EN.TL.66 MORG TEMİZLİĞİ TALİMATI.pdf
       EN.TL.18 TEMİZLİK MADDESİ KULLANIM TALİMATI.pdf
      EN.TL.65 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI .pdf
11- MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNE GİRİŞ TALİMATI

       STE_TL_09 Otoklav kullanım talimatı.pdf
       STE_TL_10 Paketleme _bohçalama_ talimatı.pdf
       STE_TL_11 Reverse osmos sistemi kullanma talimatı.pdf
       Malzemelerin Buhar Otoklavına Hazırlığı Talimatı
       STE_TL_14 Malzeme depolama, saklama ve dokümantasyon talima.pdf
       STE_TL_05 Kapama cihazı bakım ve kullanım talimatı.pdf
       STE_TL_04 Günlük yapılan malzemelerin hazırlanması talimatı.pdf
       STE_TL_13 Ultrasonik yıkama makinası bakım ve kullanım tali.pdf
       ENF_TL_16 Kontamine olmuş cerrahi aletlerin temizliği talimcihaz.pdf
       ENF_TL_15 Kontamine olmuş cerrahi aletlerin temizliği talim manuel.pdf
       BSTE_TL_03 Buhar otoklavı sterilizasyon kontrol talimatı.pdf
       Bowie&Dıck Testi Kullanım Talimatı
       STE_TL_01 Biyolojik indikatör cihazı bakım ve kullanım tali.pdf
       STE_TL_07 Merkezi sterilizasyon ünitesi giriş talimatı.pdf
       STE_TL_12 Steril malzeme boşaltma depolama yerleştirme.pdf
       ENF_TL_23 Cerrahi girişimlerde Antibiyotik Proflaksi Talimatı.pdf

12.ENF_RH_01 Uygun antibiyotik kullanım rehberi.pdf

13- ENF_TL_42 RV01 Personel yaralanmaları izlem talimatı _3_.pdf
14- ENF_TL_49 Hastanelerde havalandırma ve kontrolü talimatı.pdf
15- ENF_TL_50 Kan bankası personeli enfeksiyon kontrol talimatı.pdf
16- ENF_TL_22 Ameliyathane enfeksiyon kontrol talimatı.pdf
17- ENF_TL_47 Yenidoğan yoğun bakım ünitesi enfeksiyon kontrol .pdf
18- ENF_TL_32 Yoğun bakım ünitesi enfeksiyon kontrol talimatı.pdf
19- ECZ_TL_03 Parenteral solüsyon hazırlama ve uygulama ta.pdf
20- ENF_TL_24 Cilt antisepsisi talimatı.pdf
21- ENF_TL_37 Salgın hastalık araştırma talimatı.pdf
22- ENF_TL_48 Yıkım onarım ve yapım çalışmaları sırasında .pdf