T.C. Sağlık Bakanlığı
Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sürveyans Ve Kayıt Ünitesi Kontrol Ekibi


     Sürveyans Ve Kayıt Ünitesi Kontrol Ekibi


 


Sürveyans ve Kayıt Ünitesi Kontrol Ekibi 
Doç. Dr. Pınar ÖNGÜRÜ                                  (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Doç.Dr. Ayşegül GÖZALAN                              (Mikrobiyoloji Laboratuvarı )
Op. Dr. Mustafa ÖZBAĞRIAÇIK                        ( Genel Cerrahi Kliniği )
Uz. Dr. Gül KARAGÖZ                                     (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Uz. Dr. Deniz Çakır                                          (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Uz. Dr. Zeynep Şule ÇAKAR                             (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Uz. Dr. Şenol ÇOMOĞLU                                 (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Uz.Dr.Ayşe Serra Özel                                     (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Uz.Dr.Lütfiye Nilsun ALTUNAL                           (Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği )
Hemşire Serpil AKSU                                       (Enfeksiyon Kontrol Komitesi.)
Hemşire Rüveyda KARACAN                             (Enfeksiyon Kontrol Komitesi )
Hemşire Hicran YILMAZ                                    (Enfeksiyon Kontrol Komitesi )
Hemşire Zeynep KARA                                     (Enfeksiyon Kontrol Komitesi )