T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Patoloji


Patoloji


 


      Hastanemiz patoloji kliniği 2003 yılında fitopatolojik incelemeler ile çalışmaya başlamış,2005 yılı sonunda eğitim kliniği olmuş,2006 yılından itibaren immünohisto kimyasal tetkikler de dahil olmak üzere tam donanımlı bir patoloji kliniği olarak hizmet vermektedir.   

Kliniğimizde incelenen olgu sayısı biyopsi ve sitilojik materyaller olmak üzere yılda toplam 15.000'e ulaşmış  olmanın yanında aynı ivmeyle  artmaya devam etmektedir.Kliniğimize kabul edilen biyopsi materyallerine hematoksilen-eozin ve sitolojik materyallere pap boyaları rutin olarak uygulanmakta, ileri inceleme gerektiren olgulara histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalar ve ihtiyaç halinde frozen incelemesi yapılabilmektedir.Ayrıca laboratuarımızda ince iğne aspirasyon biyopsileri yapılmaktadır.    

Eğitim programı kapsamında haftada en az 3 gün olgu tartışması, 1 gün makale saati ve ayda 1 eğitim seminerleri düzenlenmektedir 

Eğitim Görevlileri    

   - Doç. Dr. ITIR EBRU ZEMHERİ ( Eğitim Sorumlusu)

Başasistan     

   - Uz. Dr. Muzaffer İlkay TOSUN

   - Uz. Dr. Cumhur Selçuk TOPAL

Uzman Doktorlarımız          

   - Uz.Dr.Şenay ÇETİN

   - Uz.Dr.Fatıma GÜRSOY

   - Uz.Dr. Meryem DOĞAN

   - Uz.Dr.Murat Hakan KARABULUT

   - Uz.Dr. Müberra SEĞMEN YILMAZ

Asistan Doktorlarımız         

   - Ast. Dr. Ayşe Nur İHVAN

   - Ast. Billur ÇOŞAN SARBAY