T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genetik Hizmetleri
Genomik Laboratuvar (GLAB), İstanbul il Sağlık Müdürlüğü’nün, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak kurduğu ileri düzey genetik analiz laboratuvarıdır. Kuruluş amacı, teknolojideki yeni gelişmeler ışığında İstanbul halkının bilgi odaklı daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli genetik temelli biyoteknolojik alt yapıyı kamuya kazandırmak ve klinik bilimler ile temel bilimleri Ar-Ge odaklı bir platformda buluşturmaktır.

                                

Kuruluşundan itibaren GLAB’ta çözümlenmeye çalışılan ilk sağlık problemi ailesel kanser sendromlarıdır. Kansere genetik yatkınlık mutasyonlarını taşıyan ailelerin tespit edilmesi, bu ailelerde henüz kanser olmamış bireylerin saptanarak, bireye özgü koruyucu tedavilerinin yolunun açılmasını da sağlamıştır. Bireye özgü tedavilerin sağlık sistemine entegre edilmesini hedefleyen bir proje olarak başlayan GLAB, günümüzde hastanemiz bünyesinde bulunan laboratuvar alanında rutin olarak tüm İstanbul halkına hizmet vermektedir.

 

Toplumda sık görülen ve genetik faktörlerin en belirgin rol aldığı kanserlerden olan kolon ve meme kanseri başta olmak üzere ailesel geçişli kanserler, Otoinflamatuvar hastalıklar, Genetik Aritmi gibi toplumumuzda görülen genetik hastalıkların teşhisini yeni nesil DNA dizileme yöntemi ile sağlamaktadır. Yeni nesil DNA dizileme, kısa sürede büyük gen bölgelerini incelemeye olanak tanıyan bir yöntem olup laboratuvarımızda gerçekleştirilen testlerde kullanılmaktadır. Yapılan dizileme işlemi yüksek doğrulukta ve hızlı olarak gerçekleştirilmekte olup elde edilen ham veri biyoinformatik araçlar ile incelenmektedir. Yeni Nesil DNA dizileme dışında GLAB’ta RT PCR tabanlı pek çok genetik test de yapılmaktadır.

 

Çeşitli bilimsel araştırma projelerinde de yer alan GLAB’ta, Ar-Ge projesi kapsamında tüm genom dizilemesi de gerçekleştirilmektedir. Tüm genom dizilemesi için gerekli biyoinformatik altyapı da GLAB’ta kurulu vaziyettedir.

 

GLAB’ın kuruluşu ile; yüksek sayıda hastaya hizmet veren kamu hastanelerinin yeni teknolojilerle donanmış, biyomedikal Ar-Ge yapma kapasitesi olan bir laboratuvara kavuşması sağlanmış, aynı zamanda yenilikçi biyoteknolojik uygulamaları içselleştiren, büyük tıbbi veriyi çözümlemede yaratıcı sonuçlar çıkaran, elde edilen bilgiyi toplum çıkarını gözeterek yaygınlaştıran disiplinlerarası bir platform da meydana getirilmiştir. Bu özelliği ile GLAB, kamuya kazandırdığı katma değerler ile İstanbul’un ve Türkiye’nin bölgesel cazibe merkezi olma hedefine de katkı sağlamaktadır.

Genetik Kanser Polikliniği, hastanemizin ana binasının 1. katında Tıbbi Genetik Polikliniği ve kan alma birimiyle hizmet vermektedir.


GLAB Koordinatörü, Doç. Dr. Levent Doğanay 

Koordinatör Asistanı, Nurcan Gencal

Tıbbı Genetik Uzmanı, Dr. Kübra Ermiş Tekkuş

Tıbbı Genetik Uzmanı, Dr. Sezin Canbek

Çocuk Genetik Uzmanı, Dr. Özlem Akgün Doğan

Çocuk Genetik Uzmanı, Dr. Yasemin Kendir Demirkol

Aplikasyon Uzmanı, Moleküler Biyolog Gizem Alkurt Şal, Msc

Aplikasyon Uzmanı,Moleküler Biyolog Jale Yıldız, Msc

Aplikasyon Uzmanı, Moleküler BiyologTuğba Akgün Kızılboğa, Msc

Araştırma Hemşiresi, Yeşim Karaca

Araştırma Hemşiresi, Aleyna Karaca

Genetik Laboratuvar Sekreteri, Gizem UrhanGenetik Laboratuvarı Web Sitesi için TIKLAYINIZ

   • 5.png
  • IMG_1888.JPG
  • IMG_1889.JPG
  • IMG_1929.JPG