ÇOCUK GENETİK
04 Kasım 2019


ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI

Çocuk Genetik Hastalıkları bölümümüzde kalıtsal hastalıklar, genetik sendromlar ve doğumsal anomaliler ile yönlendirilen çocukluk yaş grubu hastalar degerlendirilmektedir. 
Değerlendirme sırasında ayrıntılı aile ağacı çizimi ve fizik muayene yapılarak ön tanı düşünülen hastalığa yönelik sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik analizler yapılmaktadır. Tanı konulmasının ardından hastalığın seyri, tekrarlanma riski ve sonraki gebeliklerde, gebelik öncesi ve gebelik sırasında yapıla bilecek tanı imkanları konusunda genetik danışmanlık verilmektedir. Belirli bir genetik hastalık tanısı olan hastalarda ise aralıklı izlem muayeneleri yapılmakta ve ilgili diğer bölümlerle iletişim sağlanmaktadır.

DOKTORLARIMIZ

 UZM.DR. ÖZLEM AKGÜN DOĞANÇOCUK GENETİK TIKLAYINIZ 
 UZM.DR. YASEMİN KENDİR DEMİRKOLÇOCUK GENETİK TIKLAYINIZ