T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Cerrahisi


                                      Çocuk Cerrahisi


 


Hastanemizde Çocuk Cerrahisi poliklinik ve ameliyat hizmetleri Temmuz 2008 tarihinde başlamıştır. Yeni açılan  Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanemizde her gün 2 poliklinik  olarak  hizmet vermektedir. 

Başlıca Çocuk Cerrahisi Hastalıkları ve Yapılan Ameliyatlar

Boyun Bölgesi

·Servikal Lenfadenopatiler- Tiroglossal Kist

·Brankial kist-·Tortikolis

İnguino-skrotal Bölge

·Kasık Fıtıkları

. İnmemiş Testis

· Hidrosel

· Testis torsiyonu

Karın Bölgesi

·Göbek fıtıkları- Göbek granülomu  

·Umblikal polip, kist  

·Karaciğer kistleri- Dalak kistleri

· Karın içi kitleler (kist, tümör)

·Gastrointestinal anomaliler

·İnvaginasyon

·Meckel Divertikülü  

· Akut Karın (Akut Apandisit, ileus, perforasyon)

·Kabızlık

Ürolojik Hastalıklar

Hipospadias

· Vezikoüreteral reflü  

· Pelviüreterik obstrüksiyon(UPJ)

·Hidronefroz

· Over patolojileri

· İdrar yolu enfeksiyonlar

Çocuk Cerrahi Kliniği İdari Sorumlu

PROF. DR. ZEKERİYA İLÇE

Çocuk Cerrahi  Kadromuz

 

UZMAN DR. CEYHAN ŞAHİN

UZMAN DR. ZELİHA AKIŞ YILDIZ

UZMAN DR. HAYRİYE NİHAN KARAMAN AYYILDIZ

UZMAN DR. MEHMET ARPACIK

UZMAN DR. FATMA TUĞBA GÜVENÇ

UZMAN DR. SEMİH LÜTFİ MİRAPOĞLI

UZMAN DR. SEVİM YENER TURAN (ÇOCUK ÜROLOJİSİ UZMANI)