T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Cerrahisi


                           Çocuk Cerrahisi


 


Hastanemizde Çocuk Cerrahisi poliklinik ve ameliyat hizmetleri Temmuz 2008 tarihinde başlamıştır.

 Yeni açılan  Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanemizde her gün 2 poliklinik  olarak  hizmet vermektedir. 

Başlıca Çocuk Cerrahisi Hastalıkları ve Yapılan Ameliyatlar

Boyun Bölgesi

·Servikal Lenfadenopatiler- Tiroglossal Kist

·Brankial kist-·Tortikolis

İnguino-skrotal Bölge

·Kasık Fıtıkları

. İnmemiş Testis

· Hidrosel

· Testis torsiyonu

Karın Bölgesi

·Göbek fıtıkları- Göbek granülomu  

·Umblikal polip, kist  

·Karaciğer kistleri- Dalak kistleri

· Karın içi kitleler (kist, tümör)

·Gastrointestinal anomaliler

·İnvaginasyon

·Meckel Divertikülü  

· Akut Karın (Akut Apandisit, ileus, perforasyon)

·Kabızlık

Ürolojik Hastalıklar

Hipospadias

· Vezikoüreteral reflü  

· Pelviüreterik obstrüksiyon(UPJ)

·Hidronefroz

· Over patolojileri

· İdrar yolu enfeksiyonlar

Çocuk Cerrahi Kliniği İdari Sorumlu

 Uz.Dr.Mehmet ARPACIK

 Uzman Doktorlarımız    

UZ.DR.
CEYHAN ŞAHİN
UZ.DR.
ESRA TEMELTAŞ
UZ.DR.
HAYRİYE NİHAN KARAMAN AYYILDIZ
UZ.DR.
SEMİH LÜTFİ MİRAPOĞLU 
UZ.DR. GÜLCAN ÇETİN
UZ.DR.
FATMA TUĞBA GÜVENÇ