T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


Kalite Yönetimi Birimi


 


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                                                                                                                                       

                                                                                                                                            01.12.2014

       Hastanemizin Kalite Yönetim Birimi Nisan 2007 tarihinde kurulmuştur. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

       SHKS (Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları) kapsamında 4 (dört) ana Komite Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Tesis Güvenlik Komitesi, Eğitim Komitesi Kalite Yönetim Birimi ile bağlantılı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu 4 ana komite dışında ayrıca, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Bilgi Yönetimi Komitesi, Kan Transfüzyon Komitesi ve Radyasyon Güvenliği Komitesi faaliyetlerini sürdürmektedirler.
           Her birim için belirlenen Kalite Birim Sorumluları Kalite Yönetim Birimi ile koordineli
olarak çalışmaktadırlar.
          Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuş, uygulamaya geçirilmiş ve hedeflenmiş olan ISO 9001 - 2000 standartını karşıladığını 20.08.2008 tarihinde aldığı sertifika ile belgelendirmiştir. Bu belgenin kapsamı Uzmanlık Eğitimi ve Sağlık Hizmetleri Sunumudur. Bu belgenin devamı olarak; Ağustos 2009 tarihinde ise ISO 9001- 2008 belgesini almıştır. 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönerge doğrultusunda Kalite Yönetim Birimi ve Eğitim Komitesi ile koordineli olarak çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimiz,sürekli olarak devam etmektedir. Hedef hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini en üst seviyelere taşımaktır.
         Kaliteli sağlık hizmeti, doğru kişiye, doğru işi, doğru zamanda, doğru yolla, doğru araçlar  kullanarak yapmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmektir. Kalite Yönetim Birimi olarak amacımız sunmuş olduğumuz hizmetin kalitesinin sürekliliğini devam ettirerek, SHKS’nin etkinliğini iyileştirerek, hizmet verdiğimiz hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın haklarını gözetmek, verilen sağlık hizmetini sürekli iyileştirerek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetlerinin hedeflenen seviyeye ulaşmasını sağlamaktır.
                                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                                                                                             Dr.Nurgül OSMANBEYOĞLU BEKTEMUR
                                                                                                                                             
Kalite Yönetim Direktörü

                                                                                                                                            

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 

Dr. Nurgül OSMANBEYOĞLU BEKTEMÜR

 

KALİTE YÖNETİMİ BİRİM SORUMLUSU

Havva ÇATAK 

Hemşire

 

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

Şükriye Şule ÇETİN

Hemşire 

 

KALİTE BİRİMİ DÖKÜMANTASYON SORUMLUSU

Ramazan ÇUBUK

Sekreter