T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Patoloji 

     Hastanemiz patoloji kliniği 2003 yılında fitopatolojik incelemeler ile çalışmaya başlamış,2005 yılı sonunda eğitim kliniği olmuş,2006 yılından itibaren immünohisto kimyasal tetkikler de dahil olmak üzere tam donanımlı bir patoloji kliniği olarak hizmet vermektedir.   

Kliniğimizde incelenen olgu sayısı biyopsi ve sitilojik materyaller olmak üzere yılda toplam 15.000'e ulaşmış  olmanın yanında aynı ivmeyle  artmaya devam etmektedir.Kliniğimize kabul edilen biyopsi materyallerine hematoksilen-eozin ve sitolojik materyallere pap boyaları rutin olarak uygulanmakta, ileri inceleme gerektiren olgulara histokimyasal ve immunohistokimyasal çalışmalar ve ihtiyaç halinde frozen incelemesi yapılabilmektedir.Ayrıca laboratuarımızda ince iğne aspirasyon biyopsileri yapılmaktadır.    

Eğitim programı kapsamında haftada en az 3 gün olgu tartışması, 1 gün makale saati ve ayda 1 eğitim seminerleri düzenlenmektedir 

Eğitim Görevlileri    

   -Doç. Dr. ITIR EBRU ZEMHERİ ( Eğitim Sorumlusu)
İdari Görevli

   -Müberra SEĞMEN YILMAZ  (İdari Sorumlu)

Başasistan     

   - Uz. Dr. İlkay TOSUN

Uzman Doktorlarımız     
     

   - Uz.Dr.Şenay ÇETİN

   - Uz. Dr. Cumhur Selçuk TOPAL

   - Uz.Dr.Fatıma GÜRSOY

   - Uz.Dr. Meryem DOĞAN ALTUNPULLUK

   - Uz.Dr. Murat Hakan KARABULUT

   - Uz.Dr.Hande MOLLAMEMİŞOĞLU

   - Uz.Dr. Nazan AKSOY

   - Uz.Dr. Ayşenur İHVAN

   - Uz.Dr. Kamile ALTUNDAL

   - Uz.Dr. Fatma Gülçiçek AYRANCI

 

PATOLOJİ KLİNİĞİ ASİSTAN DOKTORLARI

  • Ast.Dr.Begüm ÇALIM

  • Ast.Dr.Merve AYDEMİR

  • Ast.Dr.Handenur İNCEMAN

  • Ast.Dr.Müzeyyen Müge SAVAŞ

  • Ast.Dr.Özlem Nur YILDIZ

  • Ast.Dr.Naz ÖZEROĞLU GENÇAY

  • Ast.Dr.İrem GÜVENDİR

  • Ast.Dr.Bilge KONUK

  • Ast.Dr.Esra AYDEMİR