T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi mikrobiyoloji laboratuarı,güvenilir ve hızlı test sonuçlarıyla,hasta haklarına saygılı ve özverili çalışmayı prensip edilmiş bir ekiple hizmet vermektedir.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birimleri:

- Kültür
- Seroloji
- ELİSA 
- Hematoloji
- Parazitoloji
- Acil Mikrobiyoloji 

Klinik mikrobiyoloji laboratuarında 08.00-17.00 saatleri arasında kesintisiz poliklinik hizmeti verilmektedir. Acil mikrobiyoloji laboratuarında ise 24 saat kesintisiz acil hizmeti verilmektedir 3 semt polikliniğine de kurye sistemi aracılığıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Çalışılan Testler ve Kullanılan Sistemler:

SEROLOJİ

-Brucella tüp aglütinasyon

-Rose bangal

-Brucella CAPT

-Salmonella tüp aglütinasyon

-Salmonella typhi(O-H)

-Salmonella paratyphi A (O-H)

-Salmonella paratyphi B (O-H)

-İHA (kist hidatik)

-TPHA

NEFELOMETRE

Yapılan Tetkikler

- ASO,CRP, RF, C3c, C4c, IgG,IgM ve IgA testleri çalışılmaktadır.

-MİKRO CRP

  ELİSA 

  Makro elisa yapılan tetkikler:

- HbsAg

- Anti HCV

- Anti HIV

- Sifiliz VDRL

Micro Elisa Yapılan Tetkikler;

-HBsAg

- AntiHBs

- AntiHBcIgG

- AntiHBcIgM

- HbeAg

- AntiHBe

- AntiHCV 

- AntiHIV

- ToxopIasma IgM

- ToxopIasma IgG 

- Anti HAV IgG

- Anti HAV IgM

- Rubella IgG 

- Rubella IgM

- CMV IgG

- CMV IgM  

HEMATOLOJi 

- Kan sayımı (22 parametre)

- Retikülosit sayımı

PARAZİTOLOJİ 

-Adeno-Rota virus hızlı test

-Rota virus hızlı test

-Amip-Giardia-Criptosporidum antijen testi

-E.hystolytica adhezin testi

-Gaitada H.pylori testi

-C.difficile toksin A-B test

Gaitada mikroskopi:

- Gaitada amip-giardia aranması

- Gaitada parazit yumurtası aranması

- Gaitada direkt mikroskobik inceleme

KÜLTÜR LABORATUARI 

Tam otomatik identifikasyon ve antibiyogram cihazı ve tam otomatik kan kültür cihazı kullanılmaktadır.

İdari Sorumlu

 - UZM. DR. SEMRA KAVAS GENÇ
   

  

Uzman Doktorlarımız   
        
 - DOÇ.DR. ARZU İRVEM
 - UZM. DR. FATMA MUHTEREM YÜCEL
 - UZM. DR. ŞÖLEN DALDABAN DİNÇER