Taburcu Bilgileri
19 Kasım 2021

                                     Taburcu Bilgileri


 


-Servisten aldığı taburcu kağıdını Hasta kabule gtirilerek Otomasyon HİS Programından Dosya  numarası bulunarak sosyal güvencesi var ise sistemimizden çıkışı yapılarak evrakları onaylanır.

-Taburcu işlemleri için gelen hasta ücretli olarak tedavi görmüş ise vezneye yönlendirilir,

-Ödemelerini yapan hastanın taburcu işlemleri gerçekleştirilir

-HASTA BİLGİLENDİRME FORMU (ek-8) 'i olan hastalar taburcu işlemlerinden önce SSK İRTİBAT Bürosunagetireceği evrakları öğrenmesi için yönlendirilir,

- SSK İRTİBAT Bürosuna gönderilen hastalar evrakları düzenledikten sonra taburcu işlemi yapılır.

Hasta Kabul

1-Hasta Yatışının Yapılması

-Yatış kararı ile doktordan gelen hastaların Hasta Kabul formunun eksiksiz, olup olmadığı kontrol edilir

-Hasta bilgileri kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge ile kontrol edilir.

-Bilgiler doğru ise T.C numarası veya His numarasından yatış işlemi başlatılır,

-Yatış işlemi için, bilgisayardaki his bölümünden Yatış İşlemlerine girilir,

-Hasta dosya ara' dan hastanın his veya T.C numarası ile yatacağı servise o günkü tarihten yatışı yapılır.

2- Yatış İşlemlerinin Defter Kaydının Yapılması

-Hastanın yatış kâğıdındaki bilgileri ( Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, adres, telefon numarası, yatacağı servis, yatış saati, bağlı olduğu sağlık kuruluşu , his numarası ve protokol numarası ) hasta yatış ekranına kaydedilir.

-Hasta ya ait yatış tabelası ve dosyası doldurulur ( Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, bağlı olduğu sağlık kuruluşu, yatacağı servis,Hasta bilekliği, his numarası ve protokol numarası )

-Dosya içine konulması gereken servis evrakları doldurulur ( Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, adres, telefon numarası, yatacağı servis, yatış saati, bağlı olduğu sağlık kuruluşu, his numarası ve protokol numarası )

-Yatış için gelen hastanın sosyal güvencesi yok ise,

-Hastanemizden ücretli olarak hizmet alır, bunun için;

-Yatacağı bölüme göre paket program olan depozit fiyat listesine göre ücretli veznesine ödeme yaptırılır.

-Sosyal güvencesi veya ödeme yapacak durumu olmayan hastalar HASTA BİLGİLENDİRME FORMU (ek-8)' i doldurduktan sonra yatış işlemleri yapılır.

-Yatış dosyası hastaya teslim edilerek yatış yapacağı servise yönlendirilir.

3- Taburcu İşleminin Yapılması

-Servisten aldığı taburcu kağıdını getiren hastanın Kayıt defterindeki protokol numarası bulunarak sosyal güvencesi var ise sistemden çıkışı yapılarak evrakları onaylanır.

-Taburcu işlemleri için gelen hasta ücretli olarak tedavi görmüş ise vezneye yönlendirilir,

-Ödemelerini yapan hastanın taburcu işlemleri gerçekleştirilir

-HASTA BİLGİLENDİRME FORMU (ek-8) 'i olan hastalar taburcu işlemlerinden önce SSK İRTİBAT Bürosuna getireceği evrakları öğrenmesi için yönlendirilir,

- SSK İRTİBAT Bürosuna gönderilen hastalar evrakları düzenledikten sonra taburcu işlemi yapılır.