Hasta Yükümlülükleri
30 Ocak 2018

Hasta Yükümlülükleri


 


Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğundan bu bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak hasta ve yakınlarının sorumluluğudur.

Hasta ve yakınları tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiklerinde bu durumu hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm soruları sormalıdır.

Ad soyadı adres telefon kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

Hasta ve yakınları randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce muayene olmalarını sağlayarak kuruma yardımcı olmalıdır.

Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular hasta ve yakınlarına aittir.

Hasta ve yakınları diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalıdır.

 Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 Hastane Kurallarına Uyma

 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 

 Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 Bulaşıcı Hastalık Hali

Hasta ve hasta yakınları, enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için, kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmakla yükümlüdür.

Ödeme Sorumluluğu

Hastalar, tetkik ve tedavi giderlerini ( varsa sağlık güvencesi doğrultusunda) ödemekle sorumludur. Ayrıca hasta ve yakınlarının demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar vermesi durumunda verdikleri zararı ödeme sorumluluğu vardır.