Göz Hastalıkları
25 Şubat 2022

   

         

                                            GÖZ HASTALIKLARI:

Göz Kliniğimiz 2005 yılından itibaren Eğitim ve Araştırma Kliniği olarak faaliyet göstermektedir. Deneyimli uzman hekim ve sağlık personelinden oluşan kadrosu ile beraber poliklinik, acil poliklinik hizmetleri yanısıra özellikli göz hastalıkları ile ilgilenen yan dal birimleri de hizmetlerimiz arasındadır. Yan dal birimlerimiz:

 

Kornea- Kontakt Lens Birimi: Kliniğimiz kornea-kontakt lens biriminde kornea topografisi, yumuşak ve sert kontakt lens uygulaması, korneal kollajen çapraz bğlama ve keratoplasti (kornea nakli), hizmetleri ve ameliyatları yapılmaktadır. Haftanın 2 günü faaliyet göstermektedir.

 

Glokom Birimi: Glokom birimimizdesinir lifi analizi, Bigisayarlı Görme Alanı uygulaması, trabekülektomi (göz tansiyonu) ameliyatı ve seton implantları (tüp ameliyatı) yapılmaktadır. Haftanın 3 günü faaliyet göstermektedir.

 

Uvea -Behçet Birimi: Kliniğimizde Uvea-Behçet birimi 2009 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Sayısı 1000'i aşkın takipli hastamıza haftanın 3 günü hizmet verilmekte olup, bir gün ise sadece çocukluk çağı üveiti olan hastalara bakılmaktadır. Tüm hastalarımız gerektiğinde hastanemizde mevcut romatoloji ve çocuk romatolojisi klinikleri ile konsülte edilmekte, multidisipliner yaklaşımla takip ve tedavi edilmektedir. Üveit atağı geçiren takipli hasatalarımızın acil başvuruları da Uvea-Behçet birimimizce yürütülmektedir.

 

Retina Birimi: Kliniğimizde diabetik retinopati, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), retina ven dal tıkanıkları, retina dekolmanları, makula deliği santral seröz retinopati, retina distrofisi ve endoftalmi gibi retina hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmakta olup, tanı ve izlemde biyomikroskobik göz dibi muayenesi (damlalı muayene), OCT (optik koherans tomografi, göz tomografisi), Floresein ve indosiyanin anjiografi (göz anjiosu), ve göz ultrasonografisi testleri kullanılmaktadır.

Hastanın tanısına göre tedavide argon lazer, göz içi enjeksiyon , göz içi gaz enjeksiyonu vitrektomi (ameliyat) yöntemleri kullanılmaktadır.

 

Şaşılık Birimi:Kliniğimizde aktif olarak şaşılık birimi çalışmakta olup haftanın bir günü yalnızca şaşılık hastalarına hizmet vermektedir. Şaşılık ünütemizde çocuk ve yetişkin çağı şaşılıkları tedavi edilmekle birlikte çocukluk çağına ait az görme ve göz tembelliği gibi hastalıkların da tedavisi yapılabilmektedir. Şaşılık ünitesi bünyesinde uygulamalı prizmatik cam / gözlük uygulaması yapılmakta olup çift görme şikayeti tedavi edilip rezidü şaşılık şikayetleri ortadan kaldırılabilmektedir. Kliniğimizde göz titreme (nistagmus ) tedavisi yapılmaktadır. Aynı zamanda aralıklı (gün içinde zaman zaman olan ) şaşılık şikayetleri için dış merkezler ile ortaklaşa göz egzersiz eğitimleri verilmektedir.

 

ROP (Prematüre retinopatisi ) Birimi: Prematüre retinopatisi (ROP) düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal gelişimine bağlı oluşan bir hastalıktır. Zamanında tedavi edilmediği takdirde çocukluk döneminde körlüğe en çok yol açan nedenlerden birisidir. Kliniğimiz ROP tanı ve tedavi merkezi olarak hizmet vermektedir. Hastanemizde ayaktan gelen hastalar için ROP muayeneleri; pazartesi ve perşembe öğleden sonra ve cuma tam gün olacak şekilde yapılmaktadır. ROP muayenesi için poliklinik sekreterliğinden randevu alınması gerekmektedir. ROP polikliniğimizde ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından son iki yıldır önerilen her doğan prematüre olmayan bebeğe göz taraması da yapılmaktadır.

 

Oküloplasti Birimi:Oküloplasti göz kapakları, gözyaşı kanalları ve göz çukuru hastalıkları ile ilgilenen göz hastalıkları branşıdır.Oküloplasti birimimizde;

Göz kapağı cerrahileri

-Arpacık, şalazyon

-Doğumsal ya da edinilmiş göz kapağı düşüklüğü (pitozis)

-Göz kapağı torbası(blefaroşalazis)

-Kirpik batması( trikiazis, distikiyazis)

-Göz kapağı tümörleri

-Göz kapağı yaralanmaları

-istemsiz göz kasılması nedeniyle botulinum toksin (botox) uygulaması (blefarospazm)

-Göz kapağının içe ya da dışa dönmesi(Ektropion-Entropion)

-Yüz Fecine bağlı kapak fonksiyon bozuklukları

Gözyaşı yolları cerrahileri

-Doğuştan veya edinilmiş gözyaşı kanal tıkanıklık cerrahisi(sondalama(probing), silikon tüp entübasyonu, dakriyosistorinostomi(DSR))

-Kuru gözde lakrimal tıkaç uygulaması

Orbita cerrahileri

-Evisserasyon

-Enukleasyon ameliyatları yapılmaktadır.

 

 

Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu 

Doç. Dr. Betül İlkay Sezgin AKÇAY
Doç Dr. Esra KARDEŞ ( Eğitim Görevlisi )

Başasistan

Dr. Utku Limon

Uzman Kadromuz

Betül İlkaySezgin AkçayDoçent DoktorEğitim Görevlisi
EsraKardeşDoçent DoktorEğitim Görevlisi
TuğbaAydoğan GezginaslanUzman HekimBaşasistan
IşılayÖzsoy SaygınUzman HekimBaşasistan
UtkuLimonUzman HekimBaşasistan
Kaya NusretEnginUzman HekimUzman Tabip
GülünayKırayUzman HekimUzman Tabip
GülayKarakuş HacıoğluUzman HekimUzman Tabip
AslıhanDoğan DursunUzman HekimUzman Tabip
Merve SenaKunduracıUzman HekimUzman Tabip
AyçaTuran YardımcıUzman HekimUzman Tabip
ErdinçBozkurtUzman HekimUzman Tabip

   
OnurUnculuUzman HekimUzman Tabip
Asistan Doktorlarımız

As.DrMuhammet Latif TuncerGöz
As.DrHilmi AltıntaşGöz
As.DrGamze TanındıGöz
As.DrSinan BulutGöz
As.DrSemih YaşarGöz
As.DrÖmer PakGöz
As.DrGülnaz AybuğaGöz
As.DrMert AvcuGöz
As.DrGizem AygünGöz


 

YAN DAL BİRİMLERİMİZ:

GLOKOM BİRİMİ: Doç. Dr. Betül İlkay Sezgin Akçay

Doç. Dr. Esra Kardeş

UVEA-BEHÇET BİRİMİ: Doç. Dr. Esra Kardeş

RETİNA BİRİMİ:

Başasist. Dr. Utku Limon

KORNEA-KONTAKT LENS BİRİMİ: Doç. Dr. Betül İlkay Sezgin Akçay,

ŞAŞILIK BİRİMİ: Uzm. Dr. Işıl Kutlutürk Karagöz

OKÜLOPLASTİ BİRİMİ: Uzm. Dr Gülay Karakuş Hocaoğlu

ROP BiRİMİ:

Uzm. Dr. Gülay Karakuş Hacıoğlu

Uzm. Dr. Aslıhan Doğan Dursun

Uzm. Dr. Dilber Çelik Yaprak