Nefroloji
28 Şubat 2022

 

 

         

                                                                                               NEFROLOJİ KLİNİĞİ

Nefroloji, böbrek(ler)in normal işlevleri, böbreklerin doğuştan veya sonradan gelişen bozuklukları, böbrek ile ilgili sorunların tedavisi ve diyaliz veya böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri ile ilgilenen bir bilim dalının adıdır. Nefroloji ülkemizde İç Hastalıkları anabilim dalının bir yan dalı olarak faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Ülkemizde nefrolog olabilmek için; altı yıllık temel tıp eğitimi, İç Hastalıkları alanında dört yıllık ihtisas eğitimi ve sonrasında Nefroloji alanında üç yıllık yan dal uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Geniş ve deneyimli bir kadroya sahip Nefroloji ekibimiz bu alanda her türlü sağlık sorununa teknik ve bilimsel imkanlar dahilinde tedavi hizmeti sunmaktadır. Hastanemizde, Nefroloji alanı ile ilgili olarak hemen her türlü girişim (böbrek biyopsisi, periton diyalizi kateteri takılması, hemodiyaliz için kateter takılması, vs gibi) yapılabilmektedir. Geniş laboratuar desteği, son teknoloji görüntüleme yöntemleri ve nefropatoloji imkanına sahip hastanemizde bölümümüz multidisipliner yaklaşım çerçevesinde diğer bölümlerle ahenkli bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji kliniği hipertansiyon ve elektrolit bozuklukları dahil olmak üzere böbreğin kendisinden kaynaklanan yada diyabet romatizmal hastalıklar gibi böbreği etkileyen sistemin hastalıkların tanı ve tedavisi, ve diyaliz ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri ile ilgilenir. Hastanemizde aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavisi kliniğimiz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir:

 • Akut böbrek hasarı (yetmezliği),
 • Kronik böbrek hastalığı (yetmezliği),
 • Glomeruler Hastalıklar; Nefrotik sendrom ve Nefritik sendrom ile idrardan kan gelmesi (hematüri), idrardan protein kaçağı (proteinüri) gibi patolojik idrar bulgularının değerlendirilmesi ve tanı-tedavisi,
 • Sıvı ve elektrolid bozuklukları
 • Asit-Baz dengesi bozuklukları
 • Tubulointerstisyel hastalıklar
 • Hipertansiyon
 • Diyabetik Nefropati
 • Sistemik hastalıkların böbrek tutulumu; lupus nefropatisi, amiloidoz, vs
 • Üriner sistem patolojileri; infeksiyon vs
 • Doğuştan veya sonradan gelişen kistik böbrek hastalıkları; polikistik böbrek hastalıkları, medüller kistik hastalık, vs.
 • Hemodiyaliz; hastanın hemodiyalize başlatılması, izlemi, yönetimi ve acil hemodiyaliz uygulanması
 • Periton diyalizi
 • Böbrek nakilli hastanın izlemi

Bölümümüz, öğretim üyeleri ve uzman doktorlar tarafından günde yaklaşık 100-150 hastaya poliklinik hizmeti vermektedir. Hastalara gerektiğinde 24 saat acil hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. 12 yataklı servisimizde yatan hastaların izlem ve tedavileri yapılmaktadır.  

Klinikte; seminer programları (hem İç hastalıkları kliniği ile koordineli hem de klinik içi), konseyler, vaka tartışmaları, hasta viziteleri düzenli olarak yapılmakta, pratik ve teorik eğitim ve öğretimin sürekliliği prensibi öncelenmektedir.

 

İdari Sorumlu         
 

Prof. Dr. Dede ŞİT


Eğitim Sorumlusu 

Prof. Dr. Hasan KAYABAŞI

Uzman Doktorlarımız  

DedeŞitProfesör DoktorEğitim GörevlisiKlinik İdari Görevlisi
HasanKayabaşıProfesör DoktorEğitim Görevlisi (Yan Dal)Eğitim Sorumlusu
EzgiErsoy YeşilYan Dal UzmanUzman Tabip 
ZekiToprakYan Dal UzmanYan Dal Uzman 

 

Yandal Asistanı Doktorlarımız   

Ast.Dr.Mustafa Behçet DEMİRBAŞ