Eğitim ve Ar-Ge Birimi
07 Mart 2023

STAJ BAŞLANGICINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1.ÖĞRENCİ BELGESİ: (Yeni tarihli olmalı)

 

2.SGK (SİGORTA GİRİŞ )BELGESİ: (Yeni tarihli)E-Devletten 4A işe giriş çıkış bildirgesi yazdırılmalıdır.

 

3.KİMLİK FOTOKOPİSİ: 1 adet ( Fotokopinin ön yüzüne okul, bölüm, telefon yazınız.)

 

4.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ: 1 adet fotokopisi (16 Saat Eğitim almış İbareli Olacak)

 

5.TEK HEKİM RAPORU: Tek hekim raporu yeterli olacaktır. Stajerlerimiz 182 ‘den hastanemizin içinde yer alan Aile hekimliği polikliniğimizden randevu alarak sağlık raporlarını temin edebilirler. Rapor için kan isteneceği ve sonucuna göre rapor düzenleneceğinden stajdan 15 gün önce rapor için hastanemizin Aile Hekimliği polikliniğine başvurulması gerekmektedir. Aile Hekimliği randevusuna gelmeden önce e-devletten kişisel sağlık bilgi formlarının doldurulması gerekmektedir. Tek hekim raporlarında tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir ibaresi olmalıdır.

 

*Hastanemizin Aile hekimliği polikliniği gerekli gördüğü takdirde stajyeri heyete yönlendirebilir.

 

*Daha önce ki staj yerlerinden alınmış ‘’Çok tehlikeli iş yerinde staj yapabilir’’ ibareli heyet veya tek hekim raporları, alınan rapor tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir, tekrar kullanılabilir. Raporların elektronik imzalı veya aslının, aslı gibidir ibareli hallerinden birisi getirilmelidir.

 

ÖNEMLİ: Radyoloji Öğrencilerinde Dozimetre Yanında Olmalıdır, Kontrol Edilecek

 

Beslenme Ve Diyetetik Öğrencilerinde Hijyen Eğitim Belgesi de Getirmelidir.

 

ÖNEMLİ: Ziraat Bankası İBAN Numarası (Stajyer Maaş Birimine Verilmek Üzere Herhangi Bir Ziraat Şubesinden Kendi Adınıza Hesap Açılarak Staja Başladıktan Sonra Stajyer Maaş Birimine Iban Verilmelidir).

 

***STAJA BAŞLAMA GÜNÜNDE EĞİTİM BİRİMİNE SADECE YUKARIDAKİ 5 BELGEYİ TESLİM EDİNİZ!

 

                İŞ YERİ HEKİMİNE STAJA BAŞLAMA GÜNÜ GÖSTERİLECEK TESTLERİ AYRI DOSYADA GETİRİNİZ!

 

5.4.12 Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

 

HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları, Akciğer grafisi, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.

 

Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı.

 

5.4.13.Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

 

Yemekhanede staj yapacak öğrencilerden; 5.4.12 de de bahsi geçen tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi.

 

Halk Sağlığı Laboratuvarları veya Kan Numunesi ve Tıbbi Atıkların olduğu alanda staj yapacak öğrencilerden; 5.4.12 de bahsi geçen tetkiklere tetkiklere ek olarak Anti HAV IgG markerı bakılması. Tüberküloz veya Tüberküloz Şüpheli Hastaların olduğu alanda staj yapacak öğrencilerden; 5.4.12 de bahsi geçen tetkiklere tetkiklere ek olarak PPD bakılması.


ibbo.PNG

GENEL UYUM EĞİTİM VİDEOSU
EĞİTİM VE AR-GE BİRİMİ

1.PERSONEL HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ

1.1 SKS GEREĞİ ZORUNLU ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER

1.1.1 SKS SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMLERİ   (DOKTOR-HEMŞİRE-EBE-ATT VS.)

1. İş Kazası Kayıt ve Bildirimi-İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

2.Güvenli Cerrahi Uygulamaları                                Hasta Güvenliği          

3.Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı (HBTC)         Hasta Güvenliği         

4.Transfüzyon Güvenliği                    Hasta Güvenliği         

5.Sözel İstem Uygulaması                   Hasta Güvenliği         

6.Pembe Kod  Hasta Güvenliği         

7.Örnek Alımı ve Transferi     Hasta Güvenliği         

8.Mavi Kod     Hasta Güvenliği         

9.İlaç Güvenliği          Hasta Güvenliği         

10.Hasta Transferi      Hasta Güvenliği         

11.Hasta Düşmeleri     Hasta Güvenliği         

12.Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması      Hasta Güvenliği         

13.Hasta Memnuniyeti            Hasta Hakları ve Sorumlulukları        

14.Hasta Hakları ve Sorumlulukları    Hasta Hakları ve Sorumlulukları

15.Etik ve Hasta Hakları         Hasta Hakları ve Sorumlulukları        

16.Mobbing     Çalışan Güvenliği       

17.Çalışan Hakları Genelgesi  Çalışan Güvenliği       

18.Beyaz Kod Çalışan Güvenliği       

19.El Hijyeni   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi       

20.İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler     Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi       

21.Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik Temizlik         

22.Atık Yönetimi        Temizlik         

23.İleri Yaşam Desteği            CPR    

24.Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler-Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları     İş Sağlığı ve Güvenliği           

25.Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı        İş Sağlığı ve Güvenliği           

26.Sağlık Tarama Programı     İş Sağlığı ve Güvenliği           

27.Kesici Delici Alet Yaralanmaları   İş Sağlığı ve Güvenliği           

28.Grup, Ekip ve Takım Çalışmasına Yönelik Eğitimler        Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

29.Görgü ve Protokol Kuralları          Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

30.Genel Hasta Psikolojisi ve Davranışı         Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

31.Empati        Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

32.Beden Dili  Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

33.Zor İnsanla Başa Çıkma (Zor Hastaya Yaklaşım)  Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

34.Tükenmişlik Sendromu      Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

35.Stres Yönetimi       Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

36.Profesyonel İmaj    Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

37.Kişiler Arası İletişim          Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

38.Hasta Dosyasını Hazırlama            Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)      

39.Güvenlik Raporlama Sistemi         Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)      

40.Yangın Söndürücülerin Kullanımı Acil Durum ve Afet Yönetimi           

41.Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı         Sağlık Bakanlığı Eğitimleri     

 42.Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)      

 43.KBRN Eğitimi       Sağlık Bakanlığı Eğitimleri     

1.1.2 SKS  İDARİ PERSONELİ EĞİTİMLERİ   (MEMUR, GÜVENLİK, VERİGİRİŞ, TEMİZLİK, YEMEKHANE VS)

1.İş Kazası Kayıt ve Bildirimi-İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar               İş Sağlığı ve Güvenliği       

2.Pembe Kod  Hasta Güvenliği

3.Mavi Kod     Hasta Güvenliği         

4.Hasta Transferi        Hasta Güvenliği         

5.Hasta Düşmeleri       Hasta Güvenliği         

6.Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması        Hasta Güvenliği         

7.Hasta Memnuniyeti  Hasta Hakları ve Sorumlulukları        

8.Hasta Hakları ve Sorumlulukları      Hasta Hakları ve Sorumlulukları        

9.Etik ve Hasta Hakları           Hasta Hakları ve Sorumlulukları        

10.Mobbing     Çalışan Güvenliği       

11.Çalışan Hakları Genelgesi  Çalışan Güvenliği       

12.Beyaz Kod Çalışan Güvenliği       

13.El Hijyeni   Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi       

14.İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler     Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi        Girmemiş

15.Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik Temizlik         

16.Atık Yönetimi        Temizlik         

17.Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler-Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları     İş             Sağlığı ve Güvenliği           

18.Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı        İş Sağlığı ve Güvenliği           

19.Sağlık Tarama Programı     İş Sağlığı ve Güvenliği           

20.Kesici Delici Alet Yaralanmaları   İş Sağlığı ve Güvenliği           

21.Temel Yaşam Desteği        CPR     Girmemiş

22.Grup, Ekip ve Takım Çalışmasına Yönelik Eğitimler        Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

23.Görgü ve Protokol Kuralları          Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

24.Genel Hasta Psikolojisi ve Davranışı         Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

25.Empati        Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

26.Beden Dili  Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

27.Zor İnsanla Başa Çıkma (Zor Hastaya Yaklaşım)  Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

28.Tükenmişlik Sendromu      Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

29.Stres Yönetimi       Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

30.Profesyonel İmaj    Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

31.Öfke Kontrolü       Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

32.Kişiler Arası İletişim          Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri    

33.Yangın Söndürücülerin Kullanımı Acil Durum ve Afet Yönetimi           

34.Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı         Sağlık Bakanlığı Eğitimleri     

35.Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği   Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)      

36.KBRN Eğitimi        Sağlık Bakanlığı Eğitimleri     

1.2 İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

2.ORYANTASYON EĞİTİMLERİ

KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN ORYANTASYON EĞİTİMİ

Kurumumuza yeni başlayan çalışanlarımıza aşağıdaki konularda genel uyum eğitim videosu ve yarım günlük oryantasyon eğitimi yapılmaktadır..

1. Hastanenin Genel Tanıtımı

2. Hastanenin Fiziki Yapısı

3.Hastaneye Ulaşım

4. Hastane İletişim Bilgileri

5. Hastanede Hizmet Verilen Bölümler

6. Yönetsel Yapı Ve Yöneticiler

7. Çalışma Koşulları Ve İzinler

8. Kalite Yönetim Birimi

9. Enfeksiyon Kontrol Birimi

10. Hasta Hakları Ve Güvenliği

11. Çalışan Hakları Ve Güvenliği

12.Devlet Malını Koruma

13.Devlet Memurlarının Yasal Sorumlulukları

14.Organ Bağışı Birimi

 15.İletişim

16.Etik Ve Hasta Hakları

 17.Temel Ve İleri Yaşam Desteği

 18.İş Sağlığı Ve Güvenliği

 19.Teşhisle İlişkili Gruplar

3.PERSONEL UYUM EĞİTİMLERİ

Kuruma yeni başlayan tüm çalışanlarımız aşağıdaki  konularda genel uyum eğitim videosu izleyerek eğitim almaktadır. Genel uyum eğitim videosunun sınavı ilgili tarihteki oryantasyon eğitiminde yapılmaktadır.ayrıca yeni başlayan tüm calışanlarımız Bilgi İşlem Birimi, Sicil Birimi,İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı Güvenliği Birimine giderek ilgili alanlarda eğitim almaktadır.

3.1 KURUM YAPISI VE İŞLEYİŞİ, KURUM TANITIMI,İLETİŞİM

3.2 ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

Bu birimde asgari; Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni,Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri, Hastanede kullanılan dezenfektanlar ve kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapılır.

3.3 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Personel Kimlik Kartı verilmesi ve kullanımı, Kullanıcı kodu alınması ve eğitimi, Poliklinik ve servis modülünün alınması, SUT sevk süreci işleyişi konularında bilgilendirme yapılır.

3.4 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Hizmet Kalite Standartları, Dokümantasyon yönetimi, Kalite Politikamız, Kalite İntranetinin kullanılması, Acil durum kodları, Güvenlik raporlama sistemi, Uygunsuzluk bildirimleri hakkında bilgilendirme yapılır.

3.5 SİVİL SAVUNMA

Bu birimde asgari; Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Yangın söndürücü kullanımı, Hastane acil çıkışları hakkında bilgilendirme yapılır.

3.6  HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Bu birimde asgari; Hasta hakları ve sorumlulukları, birimin işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.7 ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

 Bu birimde asgari; çalışan hakları genelgesi, beyaz kod ve birimin işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.8 İŞ YERİ HEKİMİ

 Görev yapacağı birim ve risk faktörleri doğrultusunda fizik muayenesi yapılarak tetkikleri istenir, ertesi gün çıkan sonuçlar doğrultusunda bir sonraki muayene zamanı belirlenir ve gerekirse immünizasyonu sağlanır.

3.9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Bu birimde asgari; İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuatlar, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve genel kültürü, Biriminin tanıtılması ve işleyişi hakkında bilgi verilir.

3.10 BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ

Bu birimde asgari; Bölüm Yönetici ve çalışanları ,Birim Tanıtımı ve İşleyişi, mesleki kategorilere göre görev ve sorumlulukları Birime Özel KYS dökümanları ve HBYS kullanımı, Hasta Kabul ve Kayıt İşlemleri, Hasta Bakım ve Tedavi İşlemleri ,Tıbbi Cihaz Bilgileri, Birime Özel Enfeksiyon Kontrol Önlemleri,

3.11 ECZANE

Bu Birimde Asgari; İlaç İstemleri Ve İade Kuralları, Farmakovijilans, İlaç Geçimsizlikleri Hakkında Bilgi Verilir.

4.SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI

Hastanemizde aşağıdaki alanlarda belli dönemlerde sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir.Yeni programlar açıldıkça eklenecektir.

4.1 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

4.2 Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

4.3 Çocuk Yoğun bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

4.4 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

5.BELEDİYE HALK EĞİTİMLERİ

Hastanemiz ile Ümraniye Belediyesi arasında imzalanan protokol ile sosyal sorumluluk projemiz olarak her yıl Ekim-Mayıs tarihleri arasında Hastanemiz Ana Bina MİMOZA Konferans salonunda Uzman Doktorlarımız tarafından halkımıza yönelik sağlık alanında güncel konularda eğitimler düzenlemekteyiz.