Radyasyon Onkolojisi
01 Mart 2022                                                                RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyasyon Onkolojisi polikliniği hastanemizde 2010 yılında faaliyete geçmiştir.

Onkoloji binamız ve cihazlarımızın hizmete girmesi ile Ekim 2016'tarihinden itibaren hasta tedavisine başlanmıştır.

 

Radyoterapi nedir?
Radyoterapi, radyoaktif ışınlarla tedavi demektir. Radyasyon kullanılarak kanserli hücrelerin büyümesi, üremesi ve normal dokulara yayılması önlenir.Tedavi alanı içindeki normal hücreler de bu ışınlardan kötü etkilenebilir ancak kendilerini onarabilirler. Bu nedenle radyasyona bağlı normal doku hasarı çoğu kez geçicidir.Muhtemel yan etkilerden kaçınmak amacıyla toplam doz genellikle haftanın beş günü, günde bir seans olacak şekilde bölünerek uygulanır.
Radyoterapi sizi radyoaktif yapmaz. Tedaviniz süresince ve sonrasında çevrenizdekilere yaklaşmak dokunmak açışından hiçbir sakınca yoktur.
Tedavi kararı ve şekli hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin türü, evresi, yerleşim yeri gibi birçok faktör incelenerek ve farklı branşlardan uzman hekimlerin hastayı birlikte görüp değerlendirmeleri sonucu belirlenir. 

 

Brakiterapi nedir?

Brakiterapi kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yani ışın tedavisi yöntemlerinden bir tanesidir. Burada dokulara yada boşluklarına, tümör yataklarına radyoaktif kaynak kullanılarak yakından radyoterapi yapılması esasına dayanmaktadır.

Brakiterapi sırasında radyoaktif kaynaklar geçici yada kalıcı olarak uygulanabilir. Geçici uygulanması durumunda uygulama sonrasında radyoaktif kaynak hastadan uzaklaştırılacağı için herhangi bir radyasyon saçılması söz konusu değildir ve hasta hayatına kaldığı yerden devam edebilir.Brakiterapi uygulaması sırasında uygulama şekline bağlı olmakla birlikte genellikle herhangi bir ağrı hissedilmez ama gerek duyulduğu durumda hekim hastaya sakinleştirici yada ağrı kesici ilaçlar önerebilir.

Brakiterapi kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinden biri olup radyoaktif kaynaklar tümörün içine veya hemen yakınındaki boşluklara yerleştirilerek uygulanır. Kanserin yerleşim yerine ve özelliklerine göre, radyoaktif kaynaklar kalıcı veya geçici olarak yerleştirilebilir. Boşluklara uygulanan (İntrakaviter) Brakiterapi: Kanser tedavisi için kullanılan radyoaktif kaynak, tümörün komşuluğundaki anatomik boşluklara yerleştirilir. En sık kadın kanserleri (rahim, rahim ağzı, vajen) kullanılır.

Brakiterapi uygulanırken radyasyon onkolojisi uzmanı, tıbbi fizik uzmanı, radyoterapi hemşiresi ve bazı durumlarda cerrah da dahil olmak üzere bu konuda deneyimli bir tedavi ekibi gerekir. Radyasyon onkolojisi uzmanı olan doktorunuz hastayı değerlendiren ve uygun tedaviyi belirleyen hekimdir. Tıbbi fizik uzmanı daha sonra detaylı tedavi hesaplamaları yapar. Radyoterapi hemşiresi, hastaya, tedavi ve olası yan etkiler konusunda bilgi verir ve uygulamaya yardımcı olur.

Brakiterapi, uygulama şekline göre değişmekle birlikte, genellikle ağrısız bir işlemdir. Jinekolojik uygulamalarda vajen (hazne) boşluğuna yerleştirilen ekipman nedeniyle kasıklarda geçici bir baskı hissi oluşabilir. Doktorunuz gerek görürse uygulamada ağrı hissetmemeniz için, işleme başlamadan önce, sakinleştirici veya ağrı kesici ilaçlar önerebilir, bu nedenle kolunuza veya elinize bir intravenöz damar yolu yerleştirilebilir. İşlem sırasında uygulama odasında yalnız kalmanız gerekecektir, ancak odayı gören kamera sistemi ve mikrofon aracılığıyla tedavi ekibinizle konuşabilirsiniz. Brakiterapi uygulama sonrası aynı gün eve dönebilirsiniz, vücudunuzda herhangi bir radyasyon kalmaz, bu yüzden çevreniz için herhangi bir risk yoktur.

 

Kliniğimizde Mevcut Radyoterapi Teknolojileri:

3 Boyutlu Konformal Radyoterapi: Üç boyutlu olarak ışınlanan tümör ve çevredeki normal dokular belirlendiği için hem tümörün iyi bir şekilde ışınlanması sağlanır hem de çevre sağlıklı dokular korunabilir.

 

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT): Konformal radyoterapide olduğu gibi özellikli bilgisayar programlarında planlama yapılır. Farklı olarak  ışınlanan bölge yoğunluk açısından farklı ışınlandığı için istenilen doz dağılım daha üstün olur. Normal doku ve organların daha iyi korunmasında yararlıdır. Konformal tedaviye göre doz artırma olanağı daha yüksektir. Tedavi hazırlığı ve süresi konformal tedaviye göre daha uzun olabilir. 

 

Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (IGRT): Tedaviye hazırlanan hasta büyük bir odada tedavi pozisyonunda hazırlanır. Teknisyen ve doktorlar oda dışına çıkıp tedavi edilen bölgeyi tam olarak görmeden bölgeyi ışınlarlar. IGRT de tedavi bölgesi port filmler, anında görüntü alan port filmler veya çok düşük dozda radyasyon yayan makine üstünde olan özel cihazlarla belirlenir. Tedavi etmeden önce tedavi edilen bölge görülür ve sonra tedavi edilir. Bu daha emin bir şekilde ışınlanma yapılmasını sağlar.

 

Yüksek doz hızlı (HDR) cihaz ile geçici intrakaviter brakiterapi: HDR cihaz ileuygulanacak doz daha hızlı ve kısa sürede verilebilir. Tedavi edici radyasyon tümöre veya ameliyat sonrası uygulanacaksa tümör yataklarına bir tür kateter vasıtasıyla verilir. Genelde haftada bir veya iki kez uygulanır. Yüksek doz hızlı (HDR) brakiterapide  kateterler önce tümöre konur, sonra afterloader denen sisteme bağlanır. Radyoaktif iridyum kaynağını içeren bu aygıt bilgisayar kontrollü olup kateterlerin her birine sırayla kaynağı yollar. Tedavi sonrası kateterler çıkarılır ve vücut içinde radyoaktif kaynak kalmaz

 

 

Onkoloji Binamızda -1. Katta şua tedavisi (radyoterapi) için ;

2 adet yüksek enerjili lineer akseralatör cihazı: Elekta Synergy® ve Elekta Synergy Platform®

1 adet 4 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi simülatör cihazı (Toshiba marka) bulunmaktadır.

1 adet HDR Brakiterapi cihazı : Varian Gammamed Plus IX

 

Lineer hızlandırıcılarımız (Radyoterapi cihazı) her türlü 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B-KRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART/IMRT), Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (GKRT/IGRT) yapabilecek üst düzey donanımdadır. Hastalarımızın hemen hepsi IMRT/IGRT yöntemleri kullanılarak üstün teknolojinin bizlere sağladığı imkanlarla tedavi edilmektedir. Onkoloji birimimizde Medikal(Tıbbi) Onkoloji Uzman doktorları ve ayaktan kemoterapi servisimiz de mevcuttur, böylece eşzamanlı kemoradyoterapi tedavileri uygulanabilmektedir.

 

 

Tedavi Ekibimiz:
Radyasyon Onkolojisi Uzman Hekimleri, Medikal Fizik Uzmanları ve Radyoterapi Teknikerlerinden oluşmaktadır.
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı; vücudunuzun hangi bölgesine ne kadar tedavi uygulanacağına karar verir,   tedavide karşılaştığınız yan etkileri ve bunlara bağlı  şikâyetlerinizi değerlendirip gerekli tedavileri yapar. Gereğinde hastalığınızdaki gelişmelere bağlı olarak tedavinizde değişiklik yapar.
Medikal Fizik Uzmanı; Radyoterapi planlamasında ve uygulamasında doktorunuzla birlikte çalışarak uygun tedavi planını hazırlar, tedavi cihazlarının doğru ve verimli çalışmaları için gerekli düzenli kalite kontrolleri yapar.
Radyoterapi teknikerleri; tedavi pozisyonunuzu ayarlar, cihazı çalıştırır ve tedavi odasında olduğunuz sürede hastaları gözler.

 


Radyasyon Onkolojisi İdari Sorumlusu

 - Uzm. Dr. Canan AKBAŞ

 

Radyasyon Onkolojisi Uzman Doktorlarımız:

CananAkbaşUzman HekimRadyasyon OnkolojisiKlinik İdari Görevlisi
EdaYirmibeşoğlu ErkalDoçent DoktorRadyasyon Onkolojisi 
ŞükranÖztürkUzman HekimRadyasyon Onkolojisi 
BengülSerarslan YağcıoğluUzman HekimRadyasyon Onkolojisi 
PelinAltınokUzman HekimRadyasyon Onkolojisi