İdari Birimler
17 Ocak 2022

İdari Bölümler


 


Arşiv ve Tıbbi Kayıt Birimi

Berber

Bilgi İşlem
Çağrı Merkezi / Santra

Çamaşırhane

Eczane

Etik Kurul

Evrak Kayıt

Gelir Tahakkuk

Gider Tahakkuk

Hasta Hakları

Hasta Kabul

İnsan Kaynakları ve Personel

İstatistik

Kalite Yönetim Birimi

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

Hastane Kreşi

Maaş Mutemetliği

Morg Hizmetleri

Sağlık Kurulu

Satın Alma

SGK İrtibat Bürosu

Sivil Savunma birimi

Sosyal Hizmetler Birimi

Taşınır Kayıt Birimi

Teknik Hizmetler Birimi

Terzihane

Vezne Şefliği

Yemekhane

Sağlık Turizmi Birimi

Manevi Destek Birimi