Kan Merkezi
02 Aralık 2020


 

       Kan Merkezimiz Kan ve Kan Ürünleri Kanununda tanımlanmış olan kan bağışı merkezi statüsünde öncelikli olarak hastanemizin, daha sonra çevre hastanelerin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamak üzere 24 saat hizmet vermektedir.

Bağışçılardan alınan kanlar rutin olarak ayrıştırma işlemine tabi tutulmakta, gerekli testlerden geçirildikten sonra uygun ve güvenli ortamlarda kullanılacağı zamana kadar muhafaza edilmektedir. Çoğu alanında özel eğitimli toplam 11 kişi ile hizmet veren merkezimiz bünyesinde gönüllü don ör kazanım programı oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuş olup transfüzyon tıbbı bilgisini artırmak amacıyla da hastane çalışanlarına periyodik olarak eğitim programları düzenlenmektedir.

Misyonumuz: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi olarak hastalara, hekimlere, hastaneye ve bölge sağlık merkezlerine en yüksek kalitede, en güvenli, en ileri teknolojiyle elde edilmiş kan ve kan ürünlerini temin etmektir. Bunu yaparken mümkün olan en yüksek tıbbi ve teknik standartlara, ilgili kanun-yönetmeliklere uygunluk esastır.


Vizyonumuz: Mevcut sağlık sistemine uygun olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği içerisinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezini bulunduğu bölgenin tüm kan, kan ürünü ve kemoterapi hizmetlerini karşılayacak düzeye ulaştırmaktır.