Nükleer Tıp
28 Şubat 2022

Nükleer Tıp Kliniğimiz, ana binada zemin katta yer almaktadır. Bölümümüzde 4 nükleer tıp uzmanı doktor, 2 hemşire, 3 tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikeri, 1 sağlık fizikçisi , 1 tıbbi sekreter, 1 personel  görev yapmaktadır. Kliniğimizde iki adet çift dedektörlü SPECT gama kamera bulunmaktadır.

NÜKLEER TIP NEDİR?

Nükleer Tıp, birtakım hastalıkların tanı ve tedavisi için radyoaktif maddelerin kullanıldığı, vücuttaki organ veya sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının gama kamera adındaki cihazlarla görüntülendiği bir tıp bölümüdür. Tanı amaçlı tetkik yapılacak olan hastalara ağız veya damar yoluyla, cilt/ciltaltı enjeksiyonla veya göze damlatmak gibi yollarla radyoaktif madde verilir. Verilen bu madde radyasyon içermekte olup, çok düşük miktarlarda olduğundan zararsızdır. Ancak tetkik sonrası radyasyon maruziyeti açısından dikkat edilmesi gerekenler hastaya yazılı olarak verilmekte, sözel olarak da hatırlatılmaktadır. Nükleer tıp bölümünde esas radyasyon kaynağının cihazlar değil, vücuda verilen radyoaktif maddeler nedeni ile hastalar olduğu unutulmamalıdır.

 

KLİNİĞİMİZDE HANGİ TIBBİ HİZMETLER VERİLMEKTEDİR?

1.TANISAL NÜKLEER TIP

Endokrin Sistem:

- Tiroit sintigrafisi (Tc 99m perteknetat ile)

- Paratiroit sintigrafisi (Tc-99m MIBI ile)

- Tiroit uptake (Tc 99m perteknetat ile)

Gastrointestinal Sistem:

- Gastroözafagial reflü çalışması (Tc-99m perteknetat ile)

- Mide boşalım sintigrafisi (Tc-99m perteknetat ile)

- Meckel divertikülü sintigrafisi (Tc-99m perteknetat ile)

- Tükrük bezleri sintigrafisi (Tc-99m perteknetat ile)

Genitoüriner Sistem:

- Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) (Tc-99m DTPA ile)

- Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) (Tc-99m MAG 3 ile)

- GFR ölçümü

- Renal kortikal sintigrafi (Tc-99m DMSA)

- Kaptopril renogram

İskelet Sistemi:

- Tüm vücut kemik sintigrafisi (Tc-99m MDP ile)

- Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi

- Kemik SPECT

Kardiyovasküler Sistem:

· Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) (Tc-99m MIBI ile)

· Miyokard perfüzyon sintigrafisi (GATED SPECT)

 Nükleer Onkoloji:

- I 123 MIBG sintigrafisi

Solunum Sistemi:

- Akciğer perfüzyon sintigrafisi (Tc-99m MAA ile)

-Akciğer perfüzyon SPECT

- Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)

- Akciğer ventilasyon SPECT

Diğer:

- Dakriosintigrafi (Tc-99m perteknetat ile)

2.TEDAVİSEL NÜKLEER TIP

- I 131 hipertiroidi tedavisi


İDARİ SORUMLU 


-Doç. Dr. Seval ERHAMAMCI


Uzman Doktorlarımız 

SevalErhamamcıDoçent DoktorUzman TabipKlinik İdari Görevlisi
DuyguYörük AtikUzman HekimUzman Tabip 
NeslihanÇetinUzman HekimUzman Tabip