Yatış Bilgileri
30 Ocak 2018

Yatış Bilgileri


 


Hekim tarafından yatış kararı verilen hasta veya hasta yakını hastaya ait istenen bilgileri hasta kabul formuna doldurulmuş haliyle hastanın kimliği ile beraber hasta yatış birimine müracaat eder. İdare onayı alındıktan sonra hasta kabul formuna istinaden hastane otomasyon sistemine ve hasta yatış kayıt defterine kaydı yapılarak hastanın yatış işlemleri tamamlanır. Hastaya hasta bilekliği verilir ve ilgili klinik sekreterliğine yönlendirilir.

1-Hasta Yatışının Yapılması

-Yatış kararı ile doktordan gelen hastaların Hasta Kabul formunun eksiksiz, olup olmadığı kontrol edilir

-Hasta bilgileri kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge ile kontrol edilir.

-Bilgiler doğru ise T.C numarası veya His numarasından yatış işlemi başlatılır,

-Yatış işlemi için, bilgisayardaki his bölümünden Yatış İşlemlerine girilir,

-Hasta dosya ara' dan hastanın his veya T.C numarası ile yatacağı servise o günkü tarihten yatışı yapılır.

2- Yatış İşlemlerinin Defter Kaydının Yapılması

-Hastanın yatış kâğıdındaki bilgileri ( Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, adres, telefon numarası, yatacağı servis, yatış saati, bağlı olduğu sağlık kuruluşu, his numarası ve protokol numarası ) defterdeki bölümlere yazılır.

-Hasta ya ait yatış tabelası ve dosyası doldurulur ( Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, bağlı olduğu sağlık kuruluşu, yatacağı servis, his numarası ve protokol numarası )

-Dosya içine konulması gereken servis evrakları doldurulur ( Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, adres, telefon numarası, yatacağı servis, yatış saati, bağlı olduğu sağlık kuruluşu, his numarası ve protokol numarası )

-Yatış için gelen hastanın sosyal güvencesi yok ise,

-Hastanemizden ücretli olarak hizmet alır, bunun için;

-Yatacağı bölüme göre paket program olan depozit fiyat listesine göre ücretli veznesine ödeme yaptırılır.

-Sosyal güvencesi veya ödeme yapacak durumu olmayan hastalar HASTA BİLGİLENDİRME FORMU (ek-8) doldurmalarıistenir.

-Sosyal güvencesi veya ödeme yapacak durumu olmayan hastalar HASTA BİLGİLENDİRME FORMU (ek-8)' i doldurduktan sonra yatış işlemleri yapılır.

-Yatış dosyası hastaya teslim edilerek yatış yapacağı servise yönlendirilir.