Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
23 Şubat 2022

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Ümraniye Çocuk Kalp Merkezi , çocuk sağlığı ve hastalıklarına yönelik her türlü tanı ve tedavi imkânının sağlanması vizyonuna paralel olarak Ümraniye Çocuk Hastalıkları ve Kadın-Doğum hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Merkezimiz, Sağlık Bakanlığı’nın özellikli hizmetler sınıfında yer alan ‘Çocuk Kalp Merkezi’ statüsüne sahip olarak 2016 yılından beri faaliyetini sürdürmektedir.

Dünya genelinde doğumsal kalp hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavilerde en iyi sonuç alınan merkezler çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tüm yan dal branşların bir arada olduğu ve koordineli çalıştığı çocuk hastaneleridir. Ümraniye Çocuk Kalp Merkezi de dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, doğumsal kalp hastalığı tanısının doğumdan önce anne karnında konulabilmesi ve buna paralel olarak doğum sonrasında nakledilme riski olmadan, bulunduğu merkezde multidisipliner tanı ve tedavi imkanı sunmaktadır.

Ümraniye Çocuk Kalp Merkezi imkân ve kapasite bakımında dünya genelindeki örneklerle kıyaslanabilir mükemmeliyette alt yapı ve personel kapasitesine sahiptir. Merkez bünyesinde ileri teknolojik donanıma sahip ameliyathane, anjiografi üniteleri, ekokardiyografi ve ritim laboratuvarları, çocuk kalp hastalıkları servisi, sadece doğumsal kalp hastalarına tahsis edilmiş çocuk kalp cerrahisi yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Kalp merkezimizde, alanlarında tecrübeli ekiplerle yeni doğan döneminden erişkin yaşa kadar görülebilen tüm doğumsal kalp hastalıklarının tanısı, dünyada ve ülkemizde sınırlı sayıda merkezlerde yapılabilen kompleks çocuk kalp cerrahisi girişimleri (yenidoğan döneminde erken cerrahi gerektiren, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu tedavisinde Norwood tipi operasyonlar, Büyük arter transpozisyonunda Arteriyel switch operasyonu, Trunkus arteriosusda Rastelli tipi tamir, Total anormal pulmoner venöz dönüş onarımı, Aort koarktasyonu, Arkus anomalileri onarımı, tek ventrikül fizyolojisindeki hastalarda uygulanan pulmoner band, aortapulmoner şant gibi palyatif operasyonlar; süt çocuğu döneminde tedavi edilmesi gereken, Atrial septal defekt, Ventriküler septal defekt, Komplet atriyoventriküler septal defekti, Fallot tetralojisi operasyonları ve tek ventrikül fizyolojisindeki hastaların basamaklı tedavisinde uygulanan Glenn, Kawashima, Fontan operasyonları) ve vücut dışı dolaşım desteği sağlayan ECMO uygulaması dahil olmak üzere cerrahi tedavileri ve sonrası izlemleri tüm çocuk yandal branşlarının desteği ile başarıyla yapılmaktadır.

Kısa zamanda yılda 200 vaka üzerinde çocuk kalp ameliyatı yapılan bir klinik haline gelen Ümraniye Çocuk Kalp Merkezi, 2019 yılından itibaren eğitim kliniği olarak tescil edilmiş olup, Çocuk Kalp Cerrahisi yan dal uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip olmuştur. Sağlık bakanlığının özellikli hizmet merkezleri arasında yerini alarak sağlık hizmet sunumu yanında akademik alanda da çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.Doktorlarımız 

AlicanVuranProfesör DoktorEğitim Görevlisi (Yan Dal)       İdari ve Eğitim Görevlisi
MehmetDedemoğluDoçent DoktorUzman Tabip