Göğüs Cerrahisi
25 Şubat 2022                                              Göğüs Cerrahisi


 


Göğüs Cerrahisi ve Vasküler Cerrahi Girişimleri

Göğüs Tüpü Yerleştirilmesi

Perikardiyal Tüp Yerleştirilmesi

Plevral Drenaj İşlemi

Göğüs Duvarı Abse Drenajı

Hemodiyaliz Vasküler Erişim(Kateter ve a-v Fistül) Girişimleri

Göğüs (Akciğer.Kalp,Damar,Trakea Özafagus,Kaburga) ve damar,yaralanmaları onarımı

Akciğer Kitle Ameliyatları(Wedge,Segmentektomi,Lobektomi,Pnömonektomi)

Akciğer Kist Ameliyatları

Göğüs Duvarı Anormalliklerinin düzeltilmesi

Plevra Ameliyatları

İskemik (dolaşım bozukluğu)ve diyabetik ayak ameliyatları

Venöz Ülser Ameliyatları

Arteriyel ve venöz yetmezlik cerrahisi

İdari Sorumlu

- Uz.Dr.Behçet Kemal ENER

 

Uzman Doktorlarımız          

Behçet KemalEnerUzman HekimGöğüs CerrahisiKlinik İdari Görevlisi
HalilÇiftçiDoçent DoktorGöğüs Cerrahisi 
BülentÇördükUzman HekimGöğüs Cerrahisi