Nutrisyon Destek Ekibi
02 Aralık 2020

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

 

Malnütrisyon: Enerji, protein ve diğer besinlerin yetersiz veya alımının doku/vücut formu (vücut şekli, boyutu ve kompozisyonu) ve fonksiyonu üzerinde ölçülebilir advers etkilere ve klinik sonuçlara yol açtığı beslenme durumudur. Malnütrisyonun etkileri; yağsız vücut kitlesinde azalmaya, yara iyileşmesinde geçikmeye, yaşam kalitesinde düşüşe, morbidite ve mortalitede artışa, hastanede kalış süresinde uzamaya, tedavi giderlerinde artışa neden olur.Yapılan çalışmalarda hastaların %20-50'sinin hastaneye yatışlarında beslenme yetersizliği içinde oldukları bildirilmiştir.Bu amaçla yatan hastalarımıza nütrisyon destek hizmeti vermek için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17. 06. 2010 tarih ve 24718 sayılı Total Parenteral Nütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi konulu genelgesi doğrultusunda mayıs 2016 tarihinde Nütrisyon Destek Ekibini kurduk.

Nutrisyon destek ekibi her ay toplanarak hastane nutrisyon verilerini değerlendirilmektedir. Eksikliler tespit edilerek bunlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Hastanemize yatan tüm hastaları Nütrisyonel risk skoru (NRS-2002) değerlendirme formu ile değerlendirilip, malnütrisyon tanısı alan hastalara tedavi planı oluşturulmaktadır. Hasta taburcu olana kadar veya nutrisyon destek endikasyonu ortadan kalkana kadar ekibimizce takip edilmektedir. Hastanemizde polikliniğe gelen hastaların malnütrisyon değerlendirmesi MUST (Malnütrisyon Universal Tarama Aracı-Malnutrition Universal Screening Tool) ile yapılmaktadır. Risk altındaki poliklinik hastaları oral ve enteral beslenme ile desteklenmektedir. Yoğun bakım ünitelerinin vizitleri (beslenme açısından) günlük olarak tarafımızdan yapılmakta olup hastaların enerji ihtiyaçlarına uygun beslenme sağlanmaktadır.

Tüm sağlık personeline belirli aralıklarla enteral ve parenteral beslenme uygulamaları konusunda eğitim verilerek beslenme uygulamaları ile ilgili hataların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Ekipte 9 doktor, 1 eczacı, 1 diyetisyen 1 kalite birim sorumlusu, 1 nutrisyon hemşiresi ve 1 tane sekreter bulunmaktadır.