Ortopedi ve Travmatoloji
04 Ağustos 2022


                     
                                          Ortopedi ve Travmatoloji


 


Ortopedi ve Travmatoloji kas ve iskelet sisteminin travmatik, doğuştan veya sonradan gelişen bozuklukları ile uğraşan bir bölümdür. Ortopedide son yıllarda gelişen alt dallar ile vücudun belirli kısımları alt başlıklar altında daha detaylı incelenmeye ve tedavi edilmeye başlanmıştır.

Geniş ve deneyimli bir kadroya sahip ortopedi ekibimiz kas ve iskelet sisteminin her türlü hastalığında ve yaralanmalarında tedavi hizmeti sunmaktadır. Hastanemizde, gelişmiş teknik donanım gerektirenler de dahil olmak üzere tüm ortopedik girişimler yapılabilmektedir. İstanbul'un en yoğun ortopedi ve travma merkezlerinden birisi olan hastanemize hem tüm Türkiye'den hem de yurtdışından hastalar tedavi edilmektedir.

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, genel ortopedi, artroskopik cerrahi, spor yaralanmaları, eklem protezleri (artroplasti ameliyatları), deformite ve kısalıkların tedavisi, omurga hastalıkları, ayak hastalıkları, kas ve iskelet sistemi tümörlerinin tedavisi, doğumsal anomalilerin ve çocuk problemlerinin tedavisi, sinir kökenli kas ve kemik hastalıklarının tedavisi konusundaki alt dallarıyla dünya ile eş düzeyde bir organizasyona sahiptir.

Bölümümüz, ögretim üyeleri ve uzman doktorlar tarafindan günde yaklaşık 250-300 hastaya hizmet vermektedir. Hasta bizlere ulaşır ulaşmaz acil hizmetler (trafik kazaları, düşmeler, vb.) için gündüz ve gece hazır bulunan ekip ile gerekli hizmet ve girişim süratle uygulanmaktadır. Her türlü yaralanma neticesinde gelişen kırıklar ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları 24 saat hizmet veren travma ekibi ile en yeni cerrahi teknikler ve enstrümanlar kullanılarak tedavi edilmekte ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü ile ortak çalışarak hastalarımıza ameliyat sonrası dönemde yardımcı olunmaktadır.

Omurga bolgesindeki ciddi travma sonrası veya kemik kalitesinde veya yapısında bozulmaya bağlı patolojik kaynaklı vertebra kırıklarının tedavisi, her türlü omurga eğrilikleri ve omurgaya ait doğumsal anomalilerin düzeltilmesi, dejeneratif bel hastalıkları ile ilgili kanal darlıkları (spinal stenoz), bel kayması (spondilolistezis) ameliyatları yapılmaktadır.

Kliniğimizde deformite tedavisinde her türlü eksternal fiksatör yardımlı cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Bunlardan başlıcaları; “İlizarov Yöntemi” olarak bilinen kemik uzatma ve düzeltme ameliyatları, ekstermite eşitsizliklerinin ve ciddi boy kısalıklarının telafisi, doğumsal veya sonradan gelişen her türlü uzun kemik ve eklem eğriliklerinin düzeltilmesi, kaynama problemi (psödoartroz, nonunion) bulunan kemiklerin cerrahi tedavisi, kronik kemik enfeksiyonlarının giderilmesi sayılabilir.

Protezler

Gerekli durumlarda erken yaş ve ileri yaştaki erişkin hastalarda kalça, diz, omuz, dirsek eklem protezleri uygulanmaktadır. Modern materyallerin kullanıldığı bu ameliyatlarda yaşlı hastalar da en kısa sürede ayağa kaldırılıp günlük hayata döndürülmektedir. Ayrıca bu protezlere yönelik gevşeme ve enfeksiyon problemlerinde revizyon cerrahisi de baş arıyla uygulanmaktadı r.

Spor Yaralanmaları

Spor yaralanmalarının gerek cerrahi gerekse konservatif tedavileri spora dönüşü kolaylaştıracak şekilde yapılmaktadır. Omuz, diz, dirsek, kalça, ayak bileği eklemlerine artroskopik yöntemle yapılan girişimlerle daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Cerrahi sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyona kolaylık sağlayan ve günlük hayata dönüşü hızlandıran artroskopik cerrahi ile spor yaralanmaları tedavisinde başarı artmış ve spora dönüş çabuklaşmıştır.

Pediatrik Ortopedi

Kalça çıkığı, ayak şekil bozuklukları gibi doğuştan gelen problemler, yürüme problemleri, omurga ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı oluşan iskelet sistemi hastalıklarının güncel tanı ve tedavileri başarı ile uygulanmaktadır. Yeni doğan döneminde kalça çıkığının erken tanısı Radyoloji Bölümü’nün yardımı ile ultrasonografi kullanılarak yapılmakta, erken ve geç dönem problemler gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı yöntemlerle başarılı olarak tedavi edilmektedir.

Klinikte;seminer programları, konseyler, vaka tartışmaları, hasta viziteleri düzenli olarak yapılmakta, pratik ve teorik eğitim ve öğretimin sürekliliği prensibi öncelenmektedir.

Teknolojik gelişmelerin Ortopedi ve Travmatoloji bilim dalının çok hızlı ilerlemesine önemli katkıda bulunmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda kliniğimizde araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

 

EĞITIM GÖREVLILERI            

PROF. DR.       NECDET SAĞLAM

ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI KLINIĞI İDARI VE EĞITIM SORUMLUSU

PROF.DR. BEKİR YAVUZ UÇAR

UZMAN DOKTORLARIMIZ  

SavaşÇamurDoçent DoktorBaşasistanKlinik İdari Görevlisi
SerkanAykutDoçent DoktorUzman TabipEğitim Görevlisi
ÇağrıÖzcanDoçent DoktorUzman TabipEğitim Görevlisi
Bekir YavuzUçarProfesör DoktorEğitim Görevlisi 
Mehmet SalihSöylemezUzman HekimBaşasistan 
AbdullahİyigünUzman HekimBaşasistan 
GürayAltunUzman HekimUzman Tabip 
ÖmerPolatUzman HekimUzman Tabip 
SuatBatarUzman HekimUzman Tabip 
AliŞişmanUzman HekimUzman Tabip 
Serdar KamilÇepniUzman HekimUzman Tabip 
BahattinKemahUzman HekimUzman Tabip 
MesutAkkayaUzman HekimUzman Tabip 
Mehmet AliYaylaUzman HekimUzman Tabip 


Asistan Doktorlarımız 
  

As.DrKhalet M.I. ShatatOrtopedi
As.DrMuhammed Enes KarataşOrtopedi
As.DrYusuf KayaOrtopedi
As.Drİlyas KarOrtopedi
As.DrMehmet ÖzerOrtopedi
As.DrEmre Sırrı CandanOrtopedi
As.DrFurkan BaşakOrtopedi
As.DrDeniz ArdalıOrtopedi
As.DrMehmet Mete OruçOrtopedi
As.DrMustafa Murat HakyoldaşOrtopedi
As.DrOnur UzuntepeOrtopedi
As.DrFurkan UçarOrtopedi
As.DrMehmet Talha AydınOrtopedi
 As.Dr      Kürşat Güner   Ortopedi
 As Dr  Özkan Öztürk Ortopedi