Üroloji
01 Mart 2022                                                          Üroloji


 


Üroloji kliniği, servis ve acil durumdaki hastalara 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.Hastalara ciddi güvenilir ve nitelikli hizmet anlayışıyla tıp literatürüne katkı sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle tıpta çığır açan ilk defa bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmaya başlayan Robotik Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahi hizmeti verilmektedir. Endoskopik ve Perkütan Cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.Üroloji kliniği hastanemiz zemin katında poliklinik ve Kadın Doğum Hastanesi 1. katta yatan hasta servisi bulunmaktadır..Ayrıca hastalığa özelleşmiş özel dal polikliniklerimiz mevcuttur.
 

Birimlerimiz

4 adet poliklinik

30 yatak servisi 3 özel oda

1 adet pansuman ve müdahale odası

1 adet ultrason odası

1 adet tedavi odası

1 adet ürodinami odası

1 adet Androloji labaratuvarı

 

Üroloji klinimizde aylık ortalama 5000 poliklinik hastası ve ortalama 250 ameliyat yapılmaktadır.

 

Ünitede yapılabilen başlıca ameliyatlar arasında;

 

Prostat CA/ Robotik Radikal Prostatektomi

Mesane TM / TUR-TM, Radikal Sistektomi

Testis TM / Radikal Orşiektomi

Böbrek TM / Radikal Nefrektomi (Açık, Laparoskopik)

Laparoskopik / Robotik Parsiyel Nefrektomi

BPH / TUR-P,TVP, TUIP

Böbrek ve Üreter Taşları / URS, Perkütan Cerrahi, Laparoskopik Böbrek Taşı Cerrahisi

Mikroskopik Varikoselektomi

Hidroselektomi

Hipospadias Cerrahisi

UPJ darlık / Robotik Pyeloplasti / Laparoskopik Pyeloplasti

Flexible Üreterorenoskopi

Penis Cerrahisi

İdrar kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT, Mesane botox uygulaması / Artifisyel üriner sfinkter implantasyonu / pelvik organ prolabsusları / Sakrokolpepeksi, Sistosel ve Rektosel onarımı)

Bunların yanı sıra ünitede verilen hizmetler arasında

 

Üroflowmetri

Üriner USG, Transrektal USG

Ürodinami

Transrektal USG eşliğinde Prostat biyopsisi

Semen Analizi

 

Kliniğimiz çağın gerektirdiği her türlü tanısal işlem ve tedavi şekilleri en uygun yöntemlerle başarıyla gerçeleştirilmektedir.

 

Ünitemizde özel dal poliklinikleri

 

Pazartesi : Üroonkoloji ve robotik cerrahi / Doç.Dr.Eyüp Veli KÜÇÜK

Salı : Taş Hastalıkları (Dr.Öğr.Üyesi Resul SOBAY, Uzm.Dr. Hasan Samet GÜNGÖR)

Çarşamba : İnfertilite ve erkek kadın cinsel sağlığı (Op.Dr.Ferhat Yakup SUÇEKEN, Uzm.Dr.Baran TAN)

Perşembe : Robotik Cerrahi ve Üroonkoloji (Doç.Dr.Eyüp Veli KÜÇÜK)

Cuma : Kadın ve Çocuk Ürolojisi (Op.Dr.Abdurrahman İNKAYA, Op.Dr.Abdullah ERDOĞAN)

 

İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Eyüp Veli KÜÇÜK

 

Eğitim Görevlileri
 

Dr.Öğr.Üyesi Resul SOBAY

Doç. Dr. Abdullah ERDOĞAN

Uzm. Dr. (Başasistan) Abdurrahman İNKAYA

Uzm. Dr. (Başasistan) Hasan Samet GÜNGÖR

 

Uzman Doktorlarımız

Eyüp VeliKüçükDoçent DoktorÜrolojiİdari ve Eğitim Görevlisi
AbdullahErdoğanDoçent DoktorÜroloji 
ResulSobayYardımcı Doçent DoktorÜroloji 
AbdurrahmanİnkayaUzman HekimÜroloji 
Mete OğuzEkinciUzman HekimÜroloji 
Ferhat YakupSuçekenUzman HekimÜroloji 
Hasan SametGüngörUzman HekimÜroloji 
BaranTanUzman HekimÜroloji 

 

Asistan Doktorlarımız

 

As.DrAli KumcuÜroloji
As.DrAlper Kerem AksoyÜroloji
As.DrMetin ModÜroloji
As.DrHakan KaracaÜroloji
As.DrÖmer Faruk ÖrnekÜroloji
As.DrAli Selim DurmazÜroloji
As.DrBartu ÇakırlarÜroloji