Başvuru Koşuları
11 Nisan 2023

                       Başvuru Koşulları


 


 

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ETİK KURULU

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, “İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamındaki, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları, ilgili yönetmelik kapsamı dışında kalan, retrospektif çalışmalar, anket de dahil, insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları ve “TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ” kapsamındaki tıbbi cihaz klinik araştırmalarını etik yönden değerlendirir.

Başvuru sahiplerinin hastanemiz web sayfasında belirtilen toplantı tarihlerini dikkate alarak, en geç toplantı tarihinden önceki yedi (7) iş günü mesai bitimine kadar dosyalarını eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. Bu çerçevede Etik Kurul’a yapılacak başvuru dosyaları, başvuru tarihinden itibaren belirlenen takvim  içinde eksikleri incelenecek, eksiklik bulunmaması halinde, takip eden ilk toplantıda karar için incelemeye alınacaktır. Eksiklik belirlenen başvurulara toplantı öncesinde eksiklik bildirimi yapılarak, başvuru sahipleri tarafından eksiklikleri giderildikten sonra, takip eden ilk toplantıda, incelemeye alınacaktır.

 

“İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ' ve “TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ” kapsamında olan araştırmalar için başvurular T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından öngörülen başvuru formları aracılığıyla ile, yönetmelik kapsamı dışında olan araştırmalar aşağıda açıklanan şekilde yapılacaktır.

T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan başta uzmanlık öğrencileri olmak üzere tüm araştırmacı hekimlerin etik kurul başvuru aşamasında, araştırma tasarımı ve ilgili diğer kolaylaştırıcı bilgilere ulaşmalarını sağlayan kolay başvuru algoritması için;