Hekimlik Hizmetleri
18 Ocak 2018

Hekimlik Hizmetleri


 


HEKİMLİK HİZMETİ VERİLEN BRANŞLAR

 

          Cerrahi Tıp Birimleri

                Acil Servis

                Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

                Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

                Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

                Çocuk Cerrahisi Polikliniği

                Genel Cerrahi Kliniği

               Göğüs Cerrahisi Polikliniği

               Göz Hastalıkları Kliniği

               Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

               Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği

               Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

               Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

               Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniği

               Üroloji Kliniği

           Dahili Tıp Birimleri

             Aile Hekimliği Polikliniği

             Alerji Polikliniği

             Cildiye Polikliniği

             Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

             Çocuk Endokrinoloji

             Çocuk Gastroenteroloji

             Çocuk Hemotoloji Ve Onkolojisi

             Çocuk İmminolojisi Ve Çocuk  Allerjisi

             Çocuk Kardiyolojisi

             Çocuk Nörolojisi

             Neonatoloji ( Yeni doğan çocuk)

             Endokrinoloji ve Metebolizma Hastalıkları

             Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

             Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği

             Akupunktur Poliklinik

             Gastroenteroloji Kliniği

             Göğüs Hastalıkları Polikliniği

             Gögüs Cerrahisi

             Hemotoloji Polikliniği

             İç Hastalıkları Kliniği

             Kardiyoloji Polikliniği

             Nöroloji Kliniği

             Psikiyatri Polikliniği

            Radyasyon Onkolojisi Polikliniği

            Sigara Bırakma Polikliniği

            Romatoloji

         Temel Tıp Bilimleri

           Biyokimya Laboratuvarı

           Mikrobiyoloji Laboratuvarı

           Patoloji Kliniği

           Nükleer Tıp Birimi

           Radyoloji Kliniği