Çocuk Cerrahisi
14 Mart 2023

 Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Yanık Merkezi

 

Hastanemizde Çocuk Cerrahisi poliklinik ve ameliyat hizmetleri Temmuz 2008 tarihinde, Çocuk Yanık Merkezi ise Kasım 2020 tarihinde poliklinik, ameliyathane ve yoğun bakım hizmetine başlamıştır. 

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı aşağıda yer alan organ sistemleri ile hastalıklara yönelik cerrahi girişimleri yapar:

1) Yenidoğan cerrahisi

   Baş-boyun, toraks, gastrointestinal sistem, genitoüriner sisteme ait doğumsal malformasyonlar

2) Travma

3) Çocukluk çağı tümörleri 

    Wilms’ tümörü, nöroblastoma, teratoma, rabdomiyosarkoma, 

4) Baş ve boyun

     Tiroid hastalıkları, boynun kist ve sinusleri, tortikollis, 

5) Toraks

    Meme dokusuna ait hastalıklar, göğüs duvar anomalileri, özofagusun doğumsal ve kazanılmış hastalıkları, gastroözofageal reflü, akciğerlerin doğumsal ve kazanılmış anomalileri, diyafragma hernileri, 

6) Abdomen

   umbilikal ve inguinal herniler, inmemiş testis, gastrointestinal sistem atrezileri, Hirschsprung Hastalığı, anorektal malformasyonlar, akut apandisit, safra kesesi hastalıkları,     hepatobiliyer sisteme ait anomaliler, pankreas hastalıkları, 

7) Genitoüriner sistem

    üreteropelvik bileşke obstrüksüyonu, vezikoüreterik reflü, üriner taş hastalığı, megaüreter, mesanenin yapısal ve nörojenik bozuklukları, ekstrofi vezika, hipospadias, ambigus genital yapı, 

8) Çocukluk çağının cerrahi ya da endoskopik girişim gerektiren durumları 

 

Çocuk Yanık Merkezi çocuk yanık hastalarının tüm takip ve tedavilerini yürütmektedir.

 Başlıca Çocuk Cerrahisi Hastalıkları ve Yapılan Ameliyatlar

Boyun Bölgesi

·Servikal Lenfadenopatiler- Tiroglossal Kist

·Brankial kist-·Tortikolis

İnguino-skrotal Bölge

·Kasık Fıtıkları

. İnmemiş Testis

· Hidrosel

· Testis torsiyonu

Karın Bölgesi

·Göbek fıtıkları- Göbek granülomu  

·Umblikal polip, kist  

·Karaciğer kistleri- Dalak kistleri

· Karın içi kitleler (kist, tümör)

·Gastrointestinal anomaliler

·İnvaginasyon

·Meckel Divertikülü  

· Akut Karın (Akut Apandisit, ileus, perforasyon)

·Kabızlık

Ürolojik Hastalıklar

Hipospadias

· Vezikoüreteral reflü  

· Pelviüreterik obstrüksiyon(UPJ)

·Hidronefroz

· Over patolojileri

· İdrar yolu enfeksiyonlar


Çocuk Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi  Ceyhan Şahin

 

Çocuk Yanık Merkezi Sorumlusu

Uzm. Dr. Mehmet Arpacık

 

Çocuk Cerrahi  Kadromuz

Prof. Dr. Zekeriya İlçe, Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi

Prof. Dr. Aytekin Kaymakcı, Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi

Op.Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Fatma Tuğba Güvenç, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Zeliha Akış Yıldız, Çocuk Cerrahisi Uzmanı