Çocuk Cerrahisi
23 Şubat 2022

                                      Çocuk Cerrahisi


 


Hastanemizde Çocuk Cerrahisi poliklinik ve ameliyat hizmetleri Temmuz 2008 tarihinde başlamıştır. Yeni açılan  Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanemizde her gün 2 poliklinik  olarak  hizmet vermektedir. 

Başlıca Çocuk Cerrahisi Hastalıkları ve Yapılan Ameliyatlar

Boyun Bölgesi

·Servikal Lenfadenopatiler- Tiroglossal Kist

·Brankial kist-·Tortikolis

İnguino-skrotal Bölge

·Kasık Fıtıkları

. İnmemiş Testis

· Hidrosel

· Testis torsiyonu

Karın Bölgesi

·Göbek fıtıkları- Göbek granülomu  

·Umblikal polip, kist  

·Karaciğer kistleri- Dalak kistleri

· Karın içi kitleler (kist, tümör)

·Gastrointestinal anomaliler

·İnvaginasyon

·Meckel Divertikülü  

· Akut Karın (Akut Apandisit, ileus, perforasyon)

·Kabızlık

Ürolojik Hastalıklar

Hipospadias

· Vezikoüreteral reflü  

· Pelviüreterik obstrüksiyon(UPJ)

·Hidronefroz

· Over patolojileri

· İdrar yolu enfeksiyonlar

Çocuk Cerrahi Kliniği İdari Sorumlu

PROF. DR. ZEKERİYA İLÇE

Çocuk Cerrahi  Kadromuz

Semih LütfiMirapoğluUzman HekimUzman TabipÇocuk Cerrahisi
CeyhanŞahinUzman HekimEğitim GörevlisiÇocuk Cerrahisi
MehmetArpacıkUzman HekimUzman TabipÇocuk Cerrahisi
ZelihaAkış YıldızUzman HekimUzman TabipÇocuk Cerrahisi
Fatma TuğbaGüvençUzman HekimUzman TabipÇocuk Cerrahisi
Hayriye NihanKaraman AyyıldızUzman HekimUzman TabipÇocuk Cerrahisi