T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

RADYASYON ONKOLOJİSİ


                      

Radyasyon Onkolojisi polikliniği hastanemizde 2010 yılında faaliyete geçmiştir.

Onkoloji binamız ve cihazlarımızın hizmete girmesi ile Ekim 2016'tarihinden itibaren hasta tedavisine başlanmıştır.

Radyoterapi nedir? 
Radyoterapi, radyoaktif ışınlarla tedavi demektir. Radyasyon kullanılarak kanserli hücrelerin büyümesi, üremesi ve normal dokulara yayılması önlenir.Tedavi alanı içindeki normal hücreler de bu ışınlardan kötü etkilenebilir ancak kendilerini onarabilirler. Bu nedenle radyasyona bağlı normal doku hasarı çoğu kez geçicidir.Muhtemel yan etkilerden kaçınmak amacıyla toplam doz genellikle haftanın beş günü, günde bir seans olacak şekilde bölünerek uygulanır.Radyoterapi sizi radyoaktif yapmaz. Tedaviniz süresince ve sonrasında çevrenizdekilere yaklaşmak dokunmak açışından hiçbir sakınca yoktur.
Tedavi kararı ve şekli hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin türü, evresi, yerleşim yeri gibi birçok faktör incelenerek ve farklı branşlardan uzman hekimlerin hastayı birlikte görüp değerlendirmeleri sonucu belirlenir. 

Kliniğimizde Mevcut Radyoterapi Teknolojileri:

3 Boyutlu Konformal Radyoterapi: Üç boyutlu olarak ışınlanan tümör ve çevredeki normal dokular belirlendiği için hem tümörün iyi bir şekilde ışınlanması sağlanır hem de çevre sağlıklı dokular korunabilir.

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT): Konformal radyoterapide olduğu gibi özellikli bilgisayar programlarında planlama yapılır. Farklı olarak  ışınlanan bölge yoğunluk açısından farklı ışınlandığı için istenilen doz dağılım daha üstün olur. Normal doku ve organların daha iyi korunmasında yararlıdır. Konformal tedaviye göre doz artırma olanağı daha yüksektir. Tedavi hazırlığı ve süresi konformal tedaviye göre daha uzun olabilir. 

Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (IGRT): Tedaviye hazırlanan hasta büyük bir odada tedavi pozisyonunda hazırlanır. Teknisyen ve doktorlar oda dışına çıkıp tedavi edilen bölgeyi tam olarak görmeden bölgeyi ışınlarlar. IGRT de tedavi bölgesi port filmler, anında görüntü alan port filmler veya çok düşük dozda radyasyon yayan makine üstünde olan özel cihazlarla belirlenir. Tedavi etmeden önce tedavi edilen bölge görülür ve sonra tedavi edilir. Bu daha emin bir şekilde ışınlanma yapılmasını sağlar.

Onkoloji Binamızda -1. katta şua tedavisi (radyoterapi) için 2 adet yüksek enerjili lineer akseralatör cihazı (Elekta Synergy® ve Elekta Synergy Platform®)  ve 1 adet 4 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi simülatör cihazı  bulunmaktadır.

Lineer hızlandırıcılarımız (Radyoterapi cihazı) her türlü 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B-KRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART/IMRT), Görüntü Klavuzluğunda Radyoterapi (GKRT/IGRT) yapabilecek üst düzey donanımdadır. Hastalarımızın hemen hepsi IMRT/IGRT yöntemleri kullanılarak üstün teknolojinin bizlere sağladığı imkanlarla tedavi edilmektedir. Onkoloji Birimi' mizde Medikal Onkoloji Uzman doktorları ve ayaktan kemoterapi servisimiz de mevcuttur, böylece eşzamanlı kemoradyoterapi tedavileri uygulanabilmektedir.

Tedavi Ekibimiz:
Radyasyon Onkolojisi Uzman Hekimleri, Medikal Fizik Uzmanları ve Radyoterapi Teknikerlerinden oluşmaktadır.
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı; vücudunuzun hangi bölgesine ne kadar tedavi uygulanacağına karar verir,   tedavide karşılaştığınız yan etkileri ve bunlara bağlı  şikâyetlerinizi değerlendirip gerekli tedavileri yapar. Gereğinde hastalığınızdaki gelişmelere bağlı olarak tedavinizde değişiklik yapar.
Medikal Fizik Uzmanı; Radyoterapi planlamasında ve uygulamasında doktorunuzla birlikte çalışarak uygun tedavi planını hazırlar, tedavi cihazlarının doğru ve verimli çalışmaları için gerekli düzenli kalite kontrolleri yapar.
Radyoterapi teknikerleri; tedavi pozisyonunuzu ayarlar, cihazı çalıştırır ve tedavi odasında olduğunuz sürede hastaları gözler.

Radyasyon Onkolojisi İdari Sorumlusu : 

- Uzm. Dr. Seda ERÖZ

Uzman Doktorlarımız  

- Uzm. Dr. Şükran ÖZTÜRK
- Uzm. Dr. Seda Eröz
- Uzm. Dr. Bengül SERARSLAN YAĞCIOĞLI
- Uzm. Dr. Canan AKBAŞ
- Uzm. Dr. Pelin ALTINOK