T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi
           


                                                                         GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Genel Cerrahi Kliniği 2021

 

Genel Cerrahi Kliniğimiz 2005 yılında yapılan Klinik Şef ataması sonrası Eğitim ve Araştırma Kliniği halinegelmiş, aynı tarihlerde tıpta uzmanlık öğrenci alımlarıyla da uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır.

 

Kliniğimiz, Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesini” 2017 yılı itibariyle ikinci kez almıştır.

 

Kliniğimiz toplam 61 yatak kapasitelidir. Yılda 3500 civarında ameliyat yapılmaktadır.

 

Poliklinik hizmetleri mesai saatleri içinde: 6 Genel Cerrahi Polikliniği, 1 Meme Hastalıkları Polikliniği, 1 Sağlık Kurulu Polikliniği ve 1 Proktoloji Polikliniği olmak üzere toplam 9 poliklinik üzerinden yürütülmektedir. Ortalama günlük 500 hasta muayene olmaktadır.

 

Haftada 5 gün, 3-4 ameliyat masasında randevulu hastalar minimal invaziv (Laparoskopik) ve/veya açık cerrahi yöntemlerle ameliyat edilmektedir. Hastanemiz Acil Servisinde 24 saat Acil Cerrahi Hizmetleri yürütülmekte ve acil ameliyatlar yine laparoskopik ve/veya açık yöntemlerle yapılmaktadır. Kliniğimizde haftada 5 gün endoskopi hizmeti verilmektedir.

 

Kliniğimizde başta meme, kolon, mide, pankreas ve karaciğer kanserleri olmak üzere her tür kanser ameliyatları yapılmaktadır. İleri evre kanser cerrahisinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) uygulanmaktadır.

 

Kliniğimizde karın ameliyatları dışında meme, tiroid, paratiroid, adrenal gibi endokrin organ cerrahileri ve Obezite Cerrahisi, konusunda uzman cerrahlarca uygulanmaktadır.

 

Kliniğimiz, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından, Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi eğitim merkezi olmaya layık görülmüştür.

 

2018 yılı itibariyle hastanemiz ve kliniğimiz Karaciğer Transplantasyonu yapma yetkisi almış olup, kliniğimizde karaciğer nakli ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 

Eğitim ve  İdari  Sorumlu

Prof. Dr.

Fikret EZBERCİ
Eğitim Görevilileri 
 

Prof. Dr.

Ömer Faruk ÖZKAN

Doç. Dr.

Metin YÜCEL

Doç. Dr.

Fatih BAŞAK

Doç. Dr.

Özgül DÜZGÜN(Cerrahi Onkolog)

Doç. Dr.

Abdullah ŞİŞİK

Doç. Dr.

Hüseyin Kerem TOLAN

Doç. Dr.

Tolga CANBAK

 

Doç. Dr.

Adnan ÖZPEK

 

Doç. Dr.

Ali KILIÇ

Doç. Dr.

Aylin ACAR

   

 Uzman Doktorlarımız     Uzm. Dr.

İsmail

KABAK

Uzm. Dr.

Mustafa

ÖZBAĞRIAÇIK

Uzm. Dr.

Suat

AKTAŞ

Uzm. Dr.

Sema

YÜKSEKDAĞ

Uzm. Dr.

Murat

KALIN

Uzm. Dr.

Abdullah

YILDIZ

Uzm. Dr.

İlknur

TURAN

Uzm. Dr.

Uğur

BUĞAN (Gastroentroloji Cerrahi Uzmanı)

 

 


Asistan Doktorlarımız   


As. Dr.

Muhammed Taha

DEMİRPOLAT

As. Dr.

Muhammed Kadir

YILDIRAK

As. Dr.

Büşra

TEMİZ

As. Dr.

Olgun

ERDEM

As. Dr.

Hanife Şeyda

ÜLGÜR

As. Dr.

Haluk Kerim

KARAKULLUKCU

As. Dr.

Osman Sinan

ÖZSEZEN

As. Dr.

Pırıltı

ÖZCAN

As. Dr.

Mehmet Erman

BACAKSIZ

As. Dr.

Emre Furkan

KIRKAN

As. Dr.

Mustafa

ÇELİK

As. Dr.

Enes

SERTKAYA

As. Dr.

Ümmügülsüm

KILIÇ