T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji
                                                          Üroloji


 


Üroloji kliniği, servis ve acil durumdaki hastalara 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.Hastalara ciddi güvenilir ve nitelikli hizmet anlayışıyla tıp literatürüne katkı sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle tıpta çığır açan ilk defa bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmaya başlayan Robotik Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahi hizmeti verilmektedir. Endoskopik ve Perkütan Cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.Üroloji kliniği hastanemiz zemin katında poliklinik ve Kadın Doğum Hastanesi 1. katta yatan hasta servisi bulunmaktadır..Ayrıca hastalığa özelleşmiş özel dal polikliniklerimiz mevcuttur.
 

Birimlerimiz

4 adet poliklinik

30 yatak servisi 3 özel oda

1 adet pansuman ve müdahale odası

1 adet ultrason odası

1 adet tedavi odası

1 adet ürodinami odası

1 adet Androloji labaratuvarı

 

Üroloji klinimizde aylık ortalama 5000 poliklinik hastası ve ortalama 250 ameliyat yapılmaktadır.

 

Ünitede yapılabilen başlıca ameliyatlar arasında;

 

Prostat CA/ Robotik Radikal Prostatektomi

Mesane TM / TUR-TM, Radikal Sistektomi

Testis TM / Radikal Orşiektomi

Böbrek TM / Radikal Nefrektomi (Açık, Laparoskopik)

Laparoskopik / Robotik Parsiyel Nefrektomi

BPH / TUR-P,TVP, TUIP

Böbrek ve Üreter Taşları / URS, Perkütan Cerrahi, Laparoskopik Böbrek Taşı Cerrahisi

Mikroskopik Varikoselektomi

Hidroselektomi

Hipospadias Cerrahisi

UPJ darlık / Robotik Pyeloplasti / Laparoskopik Pyeloplasti

Flexible Üreterorenoskopi

Penis Cerrahisi

İdrar kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT, Mesane botox uygulaması / Artifisyel üriner sfinkter implantasyonu / pelvik organ prolabsusları / Sakrokolpepeksi, Sistosel ve Rektosel onarımı)

Bunların yanı sıra ünitede verilen hizmetler arasında

 

Üroflowmetri

Üriner USG, Transrektal USG

Ürodinami

Transrektal USG eşliğinde Prostat biyopsisi

Semen Analizi

 

Kliniğimiz çağın gerektirdiği her türlü tanısal işlem ve tedavi şekilleri en uygun yöntemlerle başarıyla gerçeleştirilmektedir.

 

Ünitemizde özel dal poliklinikleri

 

Pazartesi : Üroonkoloji ve robotik cerrahi /Doç.Dr. Uğur Boylu

Salı : Taş Hastalıkları (Dr.Öğr.Üyesi Resul SOBAY, Doç.Dr.Murat TÜKEN)

Çarşamba : İnfertilite ve erkek kadın cinsel sağlığı (Op.Dr.Ferhat Yakup SUÇEKEN, Doç.Dr.Kemal ENER)

Perşembe : Robotik Cerrahi ve Üroonkoloji (Doç.Dr.Eyüp Veli KÜÇÜK)

Cuma : Kadın ve Çocuk Ürolojisi (Op.Dr.Abdurrahman İNKAYA, Op.Dr.Abdullah ERDOĞAN)

 

İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr.Eyüp Veli KÜÇÜK

 

Eğitim Görevlileri

Doç.Dr.Uğur BOYLU

Doç.Dr.Kemal ENER

Doç.Dr.Murat TÜKEN

Dr.Öğr.Üyesi Resul SOBAY

 

Uzman Doktorlarımız

Op.Dr. Mete Oğuz Ekinci

Op.Dr.Ferhat Yakup SUÇEKEN

Op.Dr.Abdurrahman İNKAYA

Op.Dr.Abdullah ERDOĞAN

 

Asistan Doktorlarımız

Ast.Dr.Ali KUMCU

Ast.Dr.Alper Kerem AKSOY

Ast.Dr.Metin MOD

Ast.Dr.Hakan KARACA

Ast.Dr.Yusuf Furkan KIRIŞ

Ast.Dr.Ömer Faruk ÖRNEK