T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Kadın doğum ve Çocuk Hastanesinde yer alır.Bu Bölümde doğumdan başlayarak, tüm çocukluk dönemi hastalıkları alanının deneyimli ögretim üyeleri çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile yandallarda uzmanlaşmış hekimler tarafından muayene tetkik ve tedavi edilmektedir.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları içinde yer alan bölümler;Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Tıp, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Yeni Doğan Çocuk Nefroloji,Çocuk Alerji,Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Psikiyatridir.

Bölümümüzde toplam 59 uzman doktor, 46 asistan doktor,216 hemşire,68 personel ve 18 sekreter ile Acil Servis, Yatan Hasta Servisi, Üçüncü Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 15 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve 5 yataklı çocuk Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde kesintisiz olarak 24 saat hizmet vermektedir.

Poliklinik Hizmetlerimizde randevu sistemi uygulanmaktadır. Hafta içi her gün 08:15-16:30 saatleri arasında poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kliniğimizde ayrıca, sağlam çocuk izlemi, endokrin test işlemleri, alerji testleri, endoskopi işlemleri, ekokardiyografi, elektrokardiyoğrafi, efor testi,EEG, periton diyalizi hizmetleri verilmektedir.Diyetisyen desteği, pediatrik dermatoloji polikliniği, pediatrik beyin cerrahi polikliniği ve yanı sıra tanısal ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu ve ritim problemlerinin tedavisi yapılmaktadır.

İDARI EKIBIMIZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik İdari Sorumlusu 

PROF.DR. BETÜL SÖZERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Sorumlusu

PROF. DR. Mehmet KARACAN 


ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMAN DOKTORLARIMIZ

Uz. Dr. Ayhan Erdem (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Burcu Karakol Erdem (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Esma Ebru Altun (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Esma Gökçen Saraç Akçelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)


Uz. Dr. Hacı Hüseyin Haşhaş (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Hüsniye İşcan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Meryem Çağla Çapar(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)


Uz. Dr. Aysun ÖZDİL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz .Dr. Mehmet Veysel Bayoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz .Dr. Tuğçe Bozkurt Mersin (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz .Dr. Ebru Oğultekin Vazgeçer (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Burcu Karakayalı (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Duygu Sömen Bayoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Nuray Arda Devecioğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Serra Alçı (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Uz. Dr. Serim PUL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)


Uz. Dr. Evrim HEPKAYA (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)ÇOCUK ALERJİ 

Uz. Dr. Ayşen Çetemen (Çocuk Alerji- İmmunoloji Uzmanı)

ÇOCUK ENFEKSİYON

Uz. Dr. Deniz Çakır (Çocuk Enfeksiyon Uzmanı)

Uz. Dr. Enes Salı (Çocuk Enfeksiyon Uzmanı)


YENİDOĞAN YOGUN BAKIM

Doç. Dr. Leyla BİLGİN

Uzm. Dr. Ömer GÜRAN 

Uzm. Dr. Özlem ŞAHİN 

Uzm. Dr. Derya ÇOLAK

    ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

     Prof. Dr. Mehmet KARACAN 

     Doç.Dr. Taliha ÖNER

     Uz. Dr. Elif EROLU

     Uz.Dr. Vildan ATASAYAN


ÇOCUK YOĞUN BAKIM

Doç. Dr. Seher ERDOĞAN


ÇOCUK ROMATOLOJİSİ

Prof.Dr. Betül SÖZERİ

Uz. Dr. Ferhat DEMİR

ÇOCUK ACİL 

Yard.Doç. Dr. Sevgi AKOVA

ÇOCUK GASTROENTOROLOJİSİ

Prof.Dr. Coşkun ÇELTİK

Uz.Dr. Nelgin GERENLİ

ÇOCUK ENDOKRİN

Doç.Dr. Heves KIRMIZIBEKMEZ

Uz.Dr. Fatma DURSUN

Uz.Dr. Gülcan SEYMEN KARABULUT

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

Uz.Dr. Hatice GÜLHAN SÖZEN

Uz.Dr. Büşra KUTLUBAY

Uz.Dr. Hülya MARAŞ GENÇ

ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİSİ

Doç.Dr.Suar ÇAKI KILIÇ

Uz.Dr. Begüm ŞİRİN KOÇ

Uz.Dr. Ülkü Miray YILDIRIM

Uz.Dr. Funda TEKKEŞİN

Uz.Dr. Fikret ASARCIKLI

ÇOCUK NEFROLOJİ

Uz.Dr. Cemile PEHLİVANOĞLU

ÇOCUK KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM

    Doç .DR. Alican VURAN