T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji


        

              

                                                                         
ÇOCUK HEMATOLOJİ- ONKOLOJİ KLİNİĞİ VE ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ


Çocuk hematoloji ve onkoloji kliniğimiz 2016 yılında hizmete açılmış olup 2017 yılından itibaren yatan hasta takip ve tedavisi yapılmaktadır. Çocukluk çağında görülen kansızlık, trombositopeni, hemofili gibi selim hematolojik hastalıklarla birlikte lösemi, lenfoma, beyin tümörleri gibi çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Hastanemizde çocukluk çağı kanserlerinde tanı ve tedavi birçok disiplinle işbirliği içinde gerçekleşmektedir.  Hastalarımızın gündüz muayenelerinin yapıldığı çocuk hematoloji-onkoloji polikliniği,  kemoterapi ve transfüzyon hizmetlerinin verildiği ayaktan tedavi ünitesi ve tek kişilik odalardan oluşan 15 yataklı Çocuk Hematoloji-Onkoloji servisimiz bulunmaktadır. Servisimizde 24 saat kesintisiz hasta takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Çocuk kemik iliği nakil ünitemiz 26.02.2019 tarihinde hizmete açılmış olup 10 yatak kapasitelidir. Nakil ünitesi içerisinde terapötik aferez merkezi bulunmaktadır.   

Servisimizde çocuklar ve ailelere psikososyal destek sağlamak için sürekli bir psikoloğumuz mevcuttur.

Bölümümüzde çocuk hematoloji ve onkoloji alanında uzman 1 öğretim üyesi, 1 başasistan, 3 uzman hekimle birlikte kanser ve kemik iliği nakli üzerine deneyimli hemşireler hizmet vermektedir.

Kliniğimizde çalışan hekimler

Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç (Eğitim Sorumlusu)

Uzm. Dr. Selime Aydoğdu (Başasistan)

Uzm. Dr. Ülkü Miray Yıldırım

Uzm. Dr. Funda Tekkeşin

Uzm. Dr. Begüm Şirin Koç

Polikliniklerimiz:

  • Çocuk hematoloji-onkoloji polikliniği: Hematoloji-onkoloji konsültasyonu istenen hastaların tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır.
  • Çocuk onkoloji polikliniği: Ayaktan kemoterapi verilen ve kontrolleri devam eden hastaların takibi yapılmaktadır
  • Pediatrik KİT polikliniği: KİT planlama aşamasında ve KİT yapıldıktan sonra hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır.