T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Kardiyoloji


                                 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Çocuk Kardiyoloji bölümü, yenidoğandan itibaren tüm yaş gruplarında her birinde saptanan doğuştan kalp problemlerinin tetkik ve tedavisiyle ilgilenen bir branştır. Her yaşta saptanan kalp problemleri değişken olup kalp delikleri (Atriyal septal defekt, Ventriküler septal defekt, Patent duktus arteriyozus), damar darlıkları (Pulmoner darlık, aort darlığı, aort koarktasyonu), kalp boşluklarının dengeli olmaması, damar yerleşimlerinin farklı olması gibi yapısal kalp problemi yanında kalpte doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan ritim problemlerini içerebilmektedir. Bu hastalıkların çoğunluğu doğuştan olması nedeniyle, bebek doğmadan anne karnında Fötal Ekokardiyografi ile tanı konulması ve hastalığa uygun takip/tedavi yapılması önemli olmaktadır. Doğum sonrası saptanan yapısal kalp hastalıklardan bazısı bir süre medikal tedavi ile takip edilmekte, uygun zamanda anjiyokardiografi ve gerekirse cerrahi yapılmakta; bir kısmı ise doğar doğmaz anjiyografik olarak veya cerrahi girişim ilk günlerde gerekebilmektedir.

2013 yılında 1 uzmanla verilmeye başlanan Çocuk Kardiyoloji poliklinik hizmeti, 2019 itibariyle 1 profesör, 1 doçent, 2 uzman ile devam etmektedir. Yıllık yaklaşık 8000 doğumun olduğu hastanemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da akredite edilmiş olan ÇOCUK KALP MERKEZİ’mizde bütün çocuk kalp problemlerine yönelik her türlü girişimsel tedavi başarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca merkezimiz İstanbul’da tüm yandalların bulunduğu bir merkez olması nedeniyle, hastalarımıza gerekli tüm destek multidisipliner yaklaşımla verilmektedir.

 

GENETİK ARİTMİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ MERKEZİ

Yapısal problemlere yönelik tedavilerin yanında merkezimizde 2017’den itibaren kalbin ritim problemlerine yönelik medikal/girişimsel işlemler başarıyla gerçekleştirilmekte olup, ritim bozukluklarına yönelik girişimsel işlemler, 3 boyutlu kompleks haritalama yöntemi ile radyasyon kullanmadan yapılmaktadır.

Çocukluk yaş grubunda kalp hastalıklarında genetik çalışma her geçen gün daha çok tıp pratiğine girmektedir. Bu hastalıklardan özellikle çocuklarda ani ölümle seyreden başta Uzun QT Sendromu, Kısa QT Sendromu, Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi, Brugada Sendromu  gibi genetik aritmi sendromları yanında ve kalbin yapısal olarak etkilendiği Hiperetrofik Kardiyomyopati, Dilate Kardiyomyopati, Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi gibi hastalıklarda genetik çalışma, hastalıkların tanısı ve tedavisi için çok önemlidir. Hastanemizde mevcut bulunan ve 2 pediatrik genetik uzmanımız ve 2 tıbbi genetik uzmanımızdan oluşan ekiple bu hastalara her türlü genetik çalışma yapılabilmektedir. Bu hastalıkların genetik tanısı için merkezimiz önemli bir referans merkezi haline gelmiştir. Hastalar, genetik çalışma öncesi ve genetik analiz sonrası ayrıca değerlendirilmekte; sonuca göre aile taraması aşamasına geçilmektedir.

PEDİATRİK KALP DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ

Merkezimizde 1 profesör, 1 doçent ve 1 uzmandan oluşan deneyimli Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ekibi ile tüm pediatrik kalp damar cerrahisi ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Ayrıca Pediatrik Kalp Damar Cerrahisine bağlı 5 yataklı Pediatrik Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi mevcut olup, merkezimiz her yaş grubundan pediatrik kalp damar cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı önemli bir referans merkezi haline gelmiştir. 

 

 

VERİLEN HİZMETLER

Pediatrik Ekokardiyografi

Elektrokardiyografi

Fötal ekokardiyografi

Efor testi

Holter monitörEvent recorder

 

TANISAL/GİRİŞİMSEL HİZMETLER

Tanısal kalp kateterizasyonu

Tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu

·         ASD kapatma

·         PDA kapatma

·         VSD kapatma

·         Pulmoner-Aort balon valvuloplasti

·         Duktal stent yerleştirilmesi

·         Balon atriyal septostomi

 

Ritim problemlerinin kapalı sistemle tedavisi

·         Kompleks haritalama yöntemi ile yapılan kriyoablasyon

·         Radyofrekans ablasyon

·         Kalıcı kalp pili yerleştirme

·         ICD yerleştirme

       

 

 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ EKİBİProf. Dr. MEHMET KARACAN (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Çocuk Elektrofizyologu) (Eğitim Görevlisi)
Doç.Dr. TALİHA ÖNER (Öğretim Üyesi- Pediatrik kardiyak yoğun bakım –kardiyak MRI)
Uzm.Dr. ÖZLEM SARISOY (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)
Uzm.Dr. VİLDAN ATASAYAN (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)

 

KALP DAMAR CERRAHİSİ EKİBİ

Prof. Dr. Alican Vuran

Doç. Dr. Mehmet Dedemoğlu

Uzm. Dr. Fatih Özdemir