T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Kardiyoloji


                                  Çocuk Kardiyoloji


 
Çocuk Kardiyolojisi, anne karnından 21 yaşına kadar bebek, çocuk, ergen, genç erişkin kalp problemlerinin tetkik ve tedavisiyle ilgilenen bir branştır. Bu yaş aralığının her bir periyodunda saptanan kalp problemlerinin başvuru şekli, saptanan kalp problemi tipi, haliyle tedavi yaklaşımı değişmekle birlikte genellikle en sık doğuştan ortaya çıkan kalp hastalıkları (delik, darlık, kalp anatomisinin eksik oluşumu, kalbin ileti sistemindeki doğuştan kopukluk vs) saptanmaktadır. Bu hastalıkların bir kısmına doğumdan veya tespit edildikten hemen sonra transkateter (anjiyo) yöntemle müdahale, bir kısmına ise açık kalp cerrahisi gerekebilmektedir.
2013 yılında 1 uzmanla verilmeye başlanan Çocuk Kardiyoloji hizmeti, 2017 itibariyle 1 doçent, 2 uzman ile devam etmektedir. Yıllık yaklaşık 8000 doğumun olduğu hastanemizde ÇOCUK KALP MERKEZİ Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte bölümümüzdeki gelişmeler de belirgin bir ivme kazanmış olup, kısa süre içerisinde bölümümüzde Çocuk Kardiyolojisi alanı ile ilgili henüz yapılmaya başlanmamış olan her türlü tanı-girişimsel işlemler ve kalp cerrahisi yapılır hale gelecektir.
Çocukluk yaşlarında görülen ritim bozuklukları, genellikle kalbin optimal çalışabilmesi için özelleşmiş ileti sistemindeki problemlerden kaynaklanmaktadır. Kalbin ileti sistemindeki doğuştan anomaliler nedeniyle çarpıntı ile seyreden bazı ritim bozuklukları (SVT, VT), kapalı yöntemle kalbin 3 boyutlu haritası çıkarılarak radyasyon kullanmadan kesin tedavileri (Radyofrekansablasyon /kryoablasyon) yapılabilmekte; hasta ilgili ritim bozukluğundan tamamen kurtulabilmektedir.
"Genetik Aritmiler” başlığı altında incelenen ritim bozuklukları ise çocukluk yaş grubunda yine önemli bir hastalık grubunu oluşturur. Bu grup ritim bozukluklarında hastada ilk bulgu ani ölüm olabilmektedir. Bu hastaların erken tanısı, tedavisi, izlemi yine kliniğimizde yapılabilmektedir.

VERİLEN HİZMETLER

Pediatrik Ekokardiyografi y/ Elektrokardiyografi

Efor testi

Fötal ekokardiyografi
 
Holter monitör

Tanısal kalp kateterizasyonu

Tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu

Ritim problemlerinin kapalı sistemle tedavisi (radyofrekansablasyon veya kriyoablasyon)

        Kalp pili ve ICD yerleştirme

ÇOCUK KARDİYOLOJİ EKİBİ

Prof. Dr. MEHMET KARACAN (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Çocuk Elektrofizyologu) (Eğitim Görevlisi)

Doç.Dr. TALİHA ÖNER (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)

 Uzm. Dr. ELİF EROLU (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)

 Uzm.Dr. Vildan ATASAYAN (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)