Çocuk Kardiyoloji
23 Şubat 2022                                                           ÇOCUK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

 

Çocuk Kardiyoloji bölümü, doğum öncesi dönemden erişkin yaşa kadar saptanan her türlü kalp hastalıkları tetkik ve tedavisi ile ilgilenen bir bölümdür. Çocuklarda saptanan kalp hastalıkları genellikle doğuştan olup, çeşitli delikler (Atriyal septal defekt, Ventriküler septal defekt, Patent duktus arteriyozus), kapak darlıkları (Pulmoner darlık, aort darlığı, aort koarktasyonu), damar gelişim anormallikleri, kalp boşluklarının dengeli olmaması, damar yerleşimlerinin farklı olması gibi yapısal kalp problemleri yanında kalpte doğuştan veya sonradan ortaya çıkan ritim problemlerini içerebilmektedir. Bu hastalıkların çoğunluğu doğuştan olması nedeniyle, doğum öncesi dönemde Fötal Ekokardiyografi ile tanı konulması ve hastalığa uygun takip/tedavi yapılması önemli olmaktadır. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının bir kısmı hayatın erken dönemlerinde acil anjiyo veya ameliyat gerektirmekle beraber, bir kısmı izlemde müdahale/ameliyat gerektirmekte, bazı kalp hastalıklarına ise tekrar tekrar girişim/ameliyat gerektirebilmektedir.

Merkezimiz ilk olarak 2013 yılında 1 uzman doktorla poliklinik hizmeti vermeye başlamış olup, 2017 Ocak ayında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan ÇOCUK KALP MERKEZİ kurulmasıyla bütün çocuk kalp problemlerine yönelik her türlü tanısal/girişimsel tedaviler başarı ile uygulanmaktadır. Merkezimizde Çocuk Kardiyoloji kısmında halen 3 profesör, 2 uzman ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca merkezimiz İstanbul’da tüm yandalların bulunduğu ve yıllık yaklaşık 8000 doğumun olduğu bir merkez olması nedeniyle, hastalarımıza gerekli tüm destek multidisipliner yaklaşımla verilmektedir.

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI

Doğuştan kalk hastalıkları ekibimiz tarafından merkezimizde her türlü tanısal ve girişimsel tedavi yöntemleri başarı ile rutin olarak uygulanmaktadır.

KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME

Ayrıca doğuştan veya edinsel kalp hastalıkların tanısında iki ve üç boyutlu Bilgisayarlı Tomografi yanında kardiyak MR çekimi, anjiyo gerekmeden hastaların tedavi /girişim karar verilmesinde her geçen gün önemli olmaktadır. Merkezimizde yine bu tanısal işlemler rutin olarak yapılmaktadır.

ÇOCUK ELEKTROFİZYOLOJİ – RİTİM PROBLEMLERİ

Yapısal problemlere yönelik tedavilerin yanında merkezimizde 2017’den itibaren kalbin ritim problemlerine yönelik medikal/girişimsel işlemler başarıyla gerçekleştirilmekte olup, bu işlemler, 3 boyutlu kompleks haritalama yöntemi ile radyasyon kullanmadan yapılmaktadır.

KALP HASTALIKLARI GENETİK TANI

Çocukluk yaş grubunda kalp hastalıklarında genetik çalışma her geçen gün daha çok tıp pratiğine girmektedir. Bu hastalıklardan özellikle çocuklarda ani ölümle seyreden başta Uzun QT Sendromu, Kısa QT Sendromu, Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi, Brugada Sendromu  gibi genetik aritmi sendromları yanında ve kalbin yapısal olarak etkilendiği Hiperetrofik Kardiyomyopati, Dilate Kardiyomyopati, Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi gibi kardiyomyopatilerde genetik çalışma, hastalıkların tanısı ve tedavisi için çok önemli hale gelmiştir. Hastanemizde 3 yıldır bu hastalıklara yönelik yeni nesil dizileme metotlarıyla bu hastalıklara yönelik genetik tanı çalışması başarı ile yürütülmektedir. Bu hastalar öncelikle Çocuk Kardiyoloji Aritmi Polikliniğinde ön değerlendirmeden geçmekte, ardından çok geniş bir panelden oluşan genetik çalışma yapılmakta, genetik çalışma sonucuna göre sonuçlarıyla yeniden değerlendirilerek aile taraması yapılmaktadır.

 

PEDİATRİK KALP DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ

Merkezimizde 1 profesör, 1 doçent oluşan deneyimli Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ekibi ile tüm pediatrik kalp damar cerrahisi ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Ayrıca Pediatrik Kalp Damar Cerrahisine bağlı 5 yataklı Pediatrik Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi mevcut olup, merkezimiz her yaş grubundan pediatrik kalp damar cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı önemli bir referans merkezi haline gelmiştir. 

 

 

VERİLEN HİZMETLER

Pediatrik Ekokardiyografi

Elektrokardiyografi

Fötal ekokardiyografi

Efor testi

Holter monitör (3 kanal- 12 kanal Holter)

Event recorder

 

TANISAL/GİRİŞİMSEL HİZMETLER

Tanısal kalp kateterizasyonu

Tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu

  • ASD kapatma
  • PDA kapatma
  • VSD kapatma
  • Pulmoner-Aort balon valvuloplasti
  • Duktal stent yerleştirilmesi
  • Transkateter pulmoner kapak implantasyonu
  • Balon atriyal septostomi

 

Ritim problemlerinin kapalı sistemle tedavisi

·         Kompleks haritalama yöntemi ile yapılan kriyoablasyon

·         Radyofrekans ablasyon

·         Kalıcı kalp pili yerleştirme

·         ICD yerleştirme

       

 

 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ EKİBİ

Prof. Dr. MEHMET KARACAN (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Çocuk Elektrofizyologu) (Eğitim Görevlisi)

Prof. Dr. TALİHA ÖNER (Öğretim Üyesi- Pediatrik kardiyak yoğun bakım – kardiyak MRI)
Prof. Dr. TÜRKAY SARITAŞ ((Öğretim Üyesi- Pediatrik girişimsel kardiyoloji)
Uzm. Dr. ÖZLEM SARISOY (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)
Uzm. Dr. VİLDAN ATASAYAN (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)

MehmetKaracanProfesör DoktorEğitim Görevlisi (Yan Dal)Çocuk Kardiyolojisi
TürkaySarıtaşProfesör DoktorEğitim Görevlisi (Yan Dal)Çocuk Kardiyolojisi
TalihaÖnerProfesör DoktorEğitim GörevlisiÇocuk Kardiyolojisi
VildanAtasayanYan Dal UzmanYan Dal UzmanÇocuk Kardiyolojisi
ÖzlemSarısoyYan Dal UzmanYan Dal UzmanÇocuk Kardiyolojisi

ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ

Prof. Dr. ALİCAN VURAN

Doç. Dr. MEHMET DEDEMOĞLU


ÇOCUK KARDİYOLOJİ ASİSTAN DOKTOR

As.DrRecep ÇetinÇocuk Kardiyoloji
As.DrYunus Emre SarıÇocuk Kardiyoloji