T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları


Enfeksiyon Hastalıkları


 

Hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği 1 idari sorumlu ve 1 eğitim sorumlusu, , 4 uzman ve 6 asistan ile hizmet vermektedir.  2011 yılında eğitim kliniği olarak hizmet vermeye başlayan kliniğimiz, Mayıs 2016 dan itibaren yenilenmiş servisinde 9 yataklı Dr. Behiye Dede Enfeksiyon Hastaklıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinği adı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Kliniğimiz dahilinde 2 poliklinik, diabet ayak konseyi, enfeksiyon kontrol komitesi, kuduz aşı merkezimiz bulunmaktadır. Ortalama ayda 1700 hasta hizmet almaktadır.

Kliniğimizde solunum yolu enfeksiyonları, santral sinir sistemi enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, kronik hepatit, HIV enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları v.s. gibi geniş bir yelpazedeki hasta gruplarına ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca diğer tüm kliniklere konsültasyon hizmeti, yoğun bakım üniterindeki hastaların enfeksiyonlarının takibi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları koruyucu hekimlik uygulaması çerçevesinde hastaları  bilgilendirme, yönlendirme ve aşı uygulamaları yapılmaktadır

Eğitim sorumlusu

-Doç.Dr.Mehtap AYDIN

İdari Sorumlusu

- Uzm.Dr.Lütfiye Nilsun ALTUNAL


Uzman Doktorlarımız 

- Uzm. Dr. Şenol ÇOMOĞLU
- Uzm. Dr. Lütfiye Nilsun ALTUNAL
- Uzm. Dr. Ayşe Serra ÖZEL
- Uzm. Dr. Sinan ÖZTÜRK

Asistan Doktorlarımız 

- Asist. Dr. Esra Nur KARADOĞAN
- Asist. Dr. Kader Görkem GÜÇLÜ
- Asist. Dr. İklima ÖZDOĞAN
- Asist. Dr. Merve ÇAĞLAR ÖZER 
- Asist. Dr. Gülsüm UZUĞ
- Asist. Dr. Betül YILDIZ KARATAŞ