Neyi Nasıl Yaparım
01 Eylül 2021

                  Neyi Nasıl Yaparım?


 


 

1-      POLİKLİNİĞE MÜRACAAT

Poliklinik Hizmetleri Hastanenin Ana Bina ,Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesi ve  Ek Hizmet Binasında 08:30-12:00 ve 13:00-16:30 saatleri arasında verilmektedir. 

2- RANDEVU VE MUAYENE

A)       RANDEVU ALMA

Hastanemiz Polikliniklerine MHRS sistemi üzerinden www.mhrs.gov.tr veya ALO 182 no’lu telefon numarasından randevu alabilirsiniz.

İnternet veya 182 üzerinden aldığınız randevu saatini, ilgili Polikliniğinin Hasta Kayıt Görevlisine en az 30 dakika önce kimliğinizle gelerek onaylatmanız gerekmektedir.

Hasta Kayıt Görevlisi, size, muayene saati, muayene olunacak Uzman Hekim, muayene olacak hasta adı, soyadı ve hastanın Hastane İşletim  Sistemi (HİS) numarası bulunan bir fiş verecektir.

Muayene olunacak Uzman Hekimin monitöründe adınız, soyadınız ve muayene saatiniz yazılı olacaktır. Sistem buna göre düzenlenmiş olup, verilen saatten önce muayene olabilmeniz mümkün değildir.

Bekleme süresinde, gerektiğinde Uzman Hekimden ziyade Hasta Kayıt ve yönlendirme Görevlisi ile iletişim sağlamanız gerekmektedir.

Uzman Hekim, muayene sonrası gerekli tetkik ve tahlilleri Hastane İşletim Sistemi (HİS) üzerinden, istemektedir.

Uzman Hekimin istediği tahlilleri (Kan ve İdrar)

  Yetişkinler    :Ana Bina 1. Kat C blok da   bulunan Laboratuarda,

  14 yaş altı çocuklar   Yeni açılan Çocuk Hastalıkları Hastanesinin  zemin katında Laboratuarda yaptırabilirler.

B)      MUAYENE OLMAK

*  ­­Sabah muayeneleri 08:30, öğlenden sonra muayeneleri 13:00'da başlamaktadır.

*  Hasta Kayıt Görevlisi 07.30’da muayene sırası için kayıt hizmeti vermeye başlamaktadır.

* Hasta kayıt Görevlisine hasta kimliğiyle başvurulması gerekmektedir.

*  Hasta Kayıt Görevlisine müracaat ettiğinizde, size; muayene saati, muayene olunacak Uzman Hekim, muayene olacak hasta adı, soyadı ve hastanın Hastane İşletim Sistemi (HİS) numarası bulunan bir fiş verecektir.

*  Muayene olunacak Uzman Hekimin monitöründe adınız, soyadınız ve muayene saatiniz yazılı olacaktır.  Sistem buna göre düzenlenmiş olup, verilen saatten önce muayene olabilmeniz mümkün değildir.

* Bekleme süresinde, gerektiğinde Uzman Hekimden ziyade Hasta Kayıt ve yönlendirme görevlisi ile iletişim sağlamanız gerekmektedir.

* Uzman Hekim, muayene sonrası gerekli tetkik ve tahlilleri Hastane İşletim Sistemi (HİS) üzerinden, istemektedir.

* Müracaat edilen bölümdeki Kayıt Görevlisi, Laboratuar tetkikleri (özel bazı tetkikler hariç), Radyoloji Tetkikleri; MR, USG, Doppler,  IVP, Mamografi, Tomografi, EMG, EEG vb. Gastroentoloji Tetkikleri; Gastroskopi, Kolonoskopi, Rektosimiloskopi için randevu tesis etmektedir.

* Tetkik ve tahlillerinizin yazılı sonuçlarınızı hastanemiz web sitesi, ana sayfasında yer alan Laboratuar Sonuçları kısmından, T.C Kimlik Numaranızı girerek öğrenebilirsiniz. Laboratuar sonuçları ve Tetkikin filmini (görüntüsü) ise, Otomasyon sistemi üzerinden muayene olduğunuz hekimin sisteminde görüntülenecektir. 

* Uzman Hekim tarafından İlaç kullanım Raporu uygun görülen hastalara, hekimin ilaç raporunu düzenlemesinden sonra hasta kayıt sekreterleri tarafından e-reçete numaraları  verilerek ilaçlarını almaları için yönlendirilirler.

  C) KONTROL MUAYENESİ

* Kontrol Muayenesi, Uzman Hekim tarafından istenen tetkik ve tahlillerin sonuçlarının yine kendisi tarafından değerlendirilerek ileri tedavinizin planlanması sürecidir.          

* Muayine olunan bölüme 10 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yeniden randevu almaya gerek yoktur. Hasta kayıt sekreterinden alacağınız kontrol fişi ile kontrol muayeneniz sağlanacaktır.

* Kontrol Muayenesi olunması için de yine muayene olunacak bölümdeki Hasta Kayıt Görevlisine müracaat ederek kontrol fişi (üzerinde muayene sıra numarası, muayene olunacak Uzman Hekim, muayene olacak hasta adı, soyadı ve hastanın Hastane İşletim Sistemi (HİS) numarası bulunan)  çıkarılması gerekmektedir.

* Ayrıca, Uzman Hekim tarafından istenen tetkik ve tahlil sonuçlarınızı, hastanemiz web sitesi, ana sayfasında yer alan Laboratuar Sonuçları kısmından, T.C Kimlik Numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

* Bekleme süresinde gerektiğinde Uzman Hekimden ziyade ilgili bölümdeki Hasta Kayıt ve yönlendirme Görevlisi ile iletişim sağlamanız gerekmektedir.

* Uzman Hekim tarafından İlaç kullanım Raporu uygun görülen hastalara, ilgili bölümün Hasta Kayıt Görevlilerince e-reçete numaraları verilerek ilaçlarını almak üzere yönlendirilmektedir.


Ana Bina Poliklinikleri ve Servisleri

A Blok Zemin Kat

Nükleer Tıp Kliniği, Radyoloji Kliniği, Röntgen, Ultrason, Morg, Sterilizasyon Ünitesi, Röntgen Kayıt, MR ve BT

A-Blok 1. KAT

Laboratuvar Kan Alma, Kan merkezi, Kan Alma Tüp veznesi, Bilgi İşlem, Bilgi İşlem Teknik Servis,  Ameliyat öncesi hazırlık poliklinikleri,  Anestezi polikliniği, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, EKG, Kan Alma, Kan alma tüp veznesi

A-Blok 1. KAT

Acil Tıp Kliniği, Yeşil alan müdahele odası, Travma, Ortopedi Polikliniği, BT tomografi, Röntgen, Askom, Resusitasyon, Kırmızı alan, sarı alan, Yeşil 2 poliklinikleri, Sarı alan müşahede, Triyaj

C-Blok 1. KAT

Beyin Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Dahiliye, Plastik cerrahi, Genel Cerrahi, Aile hekimliği, Endokrin, Psikiyatri, Geriatri, Kalp ve Damar Lazer odası

C-Blok 2. KAT

Kulak Burun Boğaz ,Ortopedi ve Ortopedi servisi, Nöroloji, Üroloji polikliniği ve Genel Cerrahi Servisi, Hasta Kabul, Covid 19 Polikliniği

C-Blok 3. KAT

Gastroentroloji Polikliniği, Endoskopi Ünitesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Servisi, Hacı Şuayip Ayvaz Yoğun Bakım Ünitesi, Ameliyathane, Kardiyoloji Polikliniği, Eko, Efor, Holter, Anjiyo Ünitesi, Kalp ve Damar Servisi, Algoloji Servisi , Gastroentoroloji Servisi, İç hastalıkları Servisi, Dahiliye Yoğun Bakım

C-Blok 5. KAT

Kardiyoloji Kliniği, Nöroloji Kliniği, Nefroloji Kliniği, Nöroloji Yoğun Bakım, Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım, Hemo Diyaliz  Ünitesi

F-Blok 1. KAT

Göz Servisi, Göz Ameliyathane ve Göz Poliklinikleri, Behiye Dede Enfeksiyon Servisi

EK BİNA   T BLOK

T-Blok 1. KAT

Fizik tedavi Polikliniği ve Fizyoterapi Tedavi Salonu, Psikolog

T-Blok 2. KAT

Dermatoloji Polikliniği, Nöroloji  EEG-EMG Odası, Akupunktur, Genel Poliklinik Odası, Dermatoloji Biyopsi  Odası, Fototerapi Odası, Psikolog, Fizik Tedavi Polikliniği, Kupa Hacamat Uygulama Merkezi, Getat Polikliniği

EK BİNA Ü BLOK

Fizik tedavi Polikliniği, ESWT Odası, Fizik tedavi Rehabilitasyon Salonu

MUSTAFA CEBİR ONKOLOJİ MERKEZİ

Zemin Kat

Medikal Onkoloji Polikliniği, Arşiv, Biyopsi Odası, Göğüs Cerrahi Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Odası, Nefroloji Polikliniği, Hematoloji Polikliniği, Romatoloji Polikliniği

1 Kat

Kemoterapi odaları

2 Kat

Çocuk Gelişim, Çocuk Psikiyatri, Diyetisyen, Genel Cerrahi Polikliniği, Dahiliye Polikliniği

-1 Kat

Radyasyon Onkoloji Polikliniği, Diyaliz Merkezi, Radyo Terapi Merkezi

S.B.Ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü

PET ve BTT Görüntüleme Merkezi

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

Kulak-Burun-Boğaz Polikliniği, Ses Konuşma Değerlendirme Odası, Denge Odası, Emisyon Tarama, ABR, Odiyometri Odaları

 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası

Zemin Kat

Sağlık Kurulu,Sağlık Kurulu Poliklinik Odaları, Nöroloji, Ortopedi, Göz, Dahiliye, Genel Cerrahi, KBB, Göz Ölçümü ve Boy Kilo Ölçümü, Sağlık Kurulu Heyet Odası, İşitme Testi Odası, Kan Alma ,Tüp Veznesi, Görüntüleme Merkezi, Anjio, Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil, Çocuk Acil  Sarı Alan, Yeşil Alan Müşahede Odaları

Çocuk Hastalıkları poliklinikleri

Çocuk Cerrahi Polikliniği, Çocuk Hastalıkları Polikliniği, Çocuk Gastroloji, Çocuk Üroloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Genetik, Çocuk Endokrin, Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Alerji, Çocuk Kardiyoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri

Androloji Polikliniği, Gebe Polikliniği, Jinekoloji Polikliniği, Perinatoloji Polikliniği, Nst Odası, Aile Planlama  Odası, Çocuk Göz Rop Muayene Odası, Gebe Okulu Odası, Riskli Gebelik Muayene Odası, Yenidoğan Polikliniği, Diyetisyen

1-Borum Kat

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, BiyoKimya Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı, Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi, Covid-19 Laboratuvarı, Eczane, Sterilizasyon

1- Kat

Jinekoloji onkoloji Polikliniği, Organ Nakil Merkezi,

Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Süt Çocuğu Kliniği, Üroloji Kliniği,

2 Kat

Çocuk Endokoloji Ünitesi, Çocuk Yanık Merkezi, Çocuk Nefroloji Kliniği , Çocuk Romatoloji Kliniği, Çocuk Gastroloji Kliniği, Çocuk Dahiliye Kliniği, Çocuk Nöroloji Kliniği

Kulak Burun Boğaz Servisi

Gebe Kliniği 20 Hafta altı ve 20 hafta Üstü, Lohusa Kliniği, Perinatoloji Kliniği

3-Kat

Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Çocuk Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Hematoloji Kliniği, Neonatoloji Kliniği