ERCP ve EUS
02 Aralık 2020


ERCP

        Gastroenteroloji  ve  Hepatoloji  Kliniği  Endoskopi  Ünitesinde  Endoskopik  ve  Kolonoskopi  (Kalın  bağırsağın  tamamının  ve  gerektiğinde  ince  bağırsağın  ucunda  kamera  bulunan  bir  aletle  inceleme  durumudur. )  işlemlerine  ek  olarak  Endoskopik (Yemek  borusunun  mideyle  birleştiği  bölge, mide, mide  çıkış  kısmı  ve  onikiparmak  bağırsağı  incelenir ) Retrograd  Kolanjiopankreatografi  (ERCP)  işlemi  de  yapılmaktadır.  ERCP  işlemi  safra  yollarına  tedavi  amacı  ile  müdahale  edilerek  yapılan  ileri  düzey  bir  endoskopik  tetkiktir.

ERCP.jpg

          ERCP  işlemi  endoskopik  (ağız  yoluyla  ilerletilen  duodenoskobun  mideden  onikiparmak  bağırsağına  geçirilmesi  yolu  ile  yapılır).  işlem  sırasında  onikiparmak  bağırsağında  safra  yollarının  açıldığı  papilla  bulunarak,  buradan  ilerletilen  kanül  yolu  ile  verilen  kontrast  maddenin  direk  grafisi  ile  safra  yolları  görüntülenir.  Sıklıkla  ERCP  işlemi  safra  yollarındaki " taşların  çıkarılması  ve safra  yollarında  oluşmuş  malign  (Kötü Huylu)  ve  benign  (İyi Huylu)  darlıklara  müdahale  edilmesi  için  yapılır.  İşlem  anestezi  ekibi  eşliğinde  gerçekleştirilir  ve  işlem  öncesi  en  az  8  saat  açlık  gereklidir.ercp-yontemi.jpg


ENDOSONOGRAFİ

Endosonografi (EUS) yemek borusu, mide ve bağısakların duvar katmanlarından kaynaklanan

veya bu organlara komşu pankreas, lenf bezleri gibi organ ve dokulardaki büyüme, kist, tümör

ve iltihabi hastalıkların teşhisi, tedavisinde kullanılan bir işlemdir.

EUS işlemi ucunda küçük boyutlu ultrason bulunan bir endoskop cihazı ile hastalar anestezi

altında uyutulurken gerçekleştirilir. EUS işlemi sırasında değerlendirilen organ ve dokulardan

hem endoskopik hemde detaylı ultrasonografik görüntüler alınır.

Gerektiğinde değerlendirilen organlar ve organlara komşu bölgelere ait hastalıkların teşhisi için

ince iğne ile hücre örnekleri veya tahlil amaçlı kist sıvısı örneği alınabilir. EUS işlemi eşliğinde

pankreas çevresinde veya içerisinde gelişen ve şikâyet oluşturan büyük iltihabi kistler

boşaltılabilir, safra yollarındaki tıkanıklıklara stent yerleştirilerek tedavi edilebilir.

Eğitim Görevlileri  ve  Uzman Doktorlarımız   

ERCP

Gastroenteroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL

Gastroenteroloji Kliniği İdari Sorumlusu

Doç. Dr. Hamdi Levent DOĞANAY

Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK

Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Roni ATALAY

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr. Süleyman SAYAR

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr. Resul KAHRAMAN

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr.Hakan DEMIRDAĞ