PEDİATRİDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU
27 Ekim 2018

05.10.2018 Tarihinde Pediatri Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu hastanemizde düzenlenmiştir 

Sempozyum Ailesel Akdeniz Ateşi Tanı ve Tedavisi semineri ile başlayıp, nadir görülen hastalıklara ekip çalışması ile yapılan yaklaşımlar ve güncel tedavi bilgileri içeren Intestineal Lenfanjiektazili bir olgu sunumu,Neonatal Hipernatremide nadir bir neden,C1q esteraz eksikliği (Herediter Anjioödem),Uzun QT Sendromu-Olgu Sunumu,Otoimmun Ensefalit,İktiyozisli yenidoğanda intrakardiyak ve pulmoner trombüsün acil cerrahi tedavisi konularını kapsayan altı farklı olgunun sunumu ile de sona ermiştir.

  • IMG_9306.JPG
  • IMG_9311.JPG
  • IMG_9313.JPG