Böbrek Nakli
19 Mart 2021

ORGAN NAKLİ MERKEZİ

 

 

 

 

Böbrek Nakli Ünitesi

Böbrek Nakli

Kronik böbrek hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sayılara ulaşmış bir sağlık problemidir. Türkiye’de son dönem böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi ve takip altında olan yaklaşık 80.000 hasta mevcuttur. Hastaların büyük çoğunluğu hemodiyaliz başta olmak üzere diyaliz tedavisiyle yaşamını idame ettirmektedir. Diyaliz teknolojisindeki pek çok ilerlemeye rağmen diyaliz hastalarındaki morbitite ve mortalite oranları sağlıklı popülasyondan yaklaşık 10-30 kat fazladır. Bu bağlamda   böbrek nakli son dönem böbrek yeterizliğinin medikal ve sosyal açılardan en iyi tedavi şeklidir.Böbrek nakli hastaların yaşam kalitesini arttırmasının yanında yaşam süresinin de anlamlı olarak uzamasını sağlar.

Böbrek Nakli Ünitemiz

Ünitemiz 10 yataklı, hastaların konforuna yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiş özel odalardan oluşmaktadır. Hastalarımız için bağımsız çamaşırhane hizmetinden özel müdahale odasına kadar diğer birimlerden tamamen izole şekilde hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Birinci basamak yoğun bakım standardatlarını karşılayan ünitemizde hasta başı diyaliz ünitelerimizde yer almaktadır. Üçüncü basamak yoğun bakım ihtiyacı için ayrıca izole edilmiş yoğun bakım ünitesi servisimizde mevcuttur.

Organ nakli ameliyatları son derece önemli ve hassas operasyonlardır. Bu yüzden nakil operasyonlarının gerekli teknolojiyle donatılmış hastanelerde, konusunda deneyimli sağlık ekibiyle gerçekleştirilmesi önemlidir.

Hastaların operasyon öncesi değerlendirilmesi, operasyon kararlarının alınması, postoperatif takiplerinin yapılması için oluşturduğumuz multidisipliner Böbrek Nakli Konseyi her hafta periyodik toplanmakta lüzum halinde ayrıca acil toplatılar gerçekleştirmektedir.

 

Böbrek Nakli Cerrahi Ekibimiz

Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük ( Böbrek Nakli Ünitesi Sorumlu Uzmanı)

Dr. Öğr. Üyesi Resul Sobay (Böbrek Nakli Ünitesi Sorumlu Uzman Yardımcısı)

Op. Dr. Abdurrahman İnkaya

Op. Dr. Ferhat Yakup Suçeken

Nefroloji Ekibimiz

 Prof. Dr. Dede Şit (Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu)

Prof. Dr. Hasan Kayabaşı (Nefroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu)

Uzm. Dr. Ezgi Ersoy Yeşil

Organ Nakli Koordinatörlerimiz

Kadir Bezcioğlu

Özlem Gül

 

Böbrek Nakli Konsey Ekibimiz

Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük  (Üroloji Uzmanı)

Dr. Öğr. Üyesi Resul Sobay (Üroloji Uzmanı)

Op. Dr. Abdurrahman İnkaya (Üroloji Uzmanı)

Op. Dr. Ferhat Yakup Suçeken (Üroloji Uzmanı)

Prof. Dr. Dede Şit (Nefroloji Uzmanı)

Prof. Dr. Hasan Kayabaşı (Nefroloji Uzmanı)

Uzm. Dr. Ezgi Ersoy Yeşil (Nefroloji Uzmanı)                                       

Uzm. Dr. Ayşe Duygu Kavas (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

Uzm. Dr. Zerrin Demir (anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

Doç. Dr. Mehtap Aydın (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)

Uzm. Dr. Şeyma Başlılar (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

Uzm. Dr. Cemile Pehlivanoğlu (Çocuk Nefrolojisi Uzmanı)

Doç. Dr. Fatma Kulalı (Radyoloji Uzmanı)

Uzm.  Dr. Abdulbaki Ağaçkıran (Radyoloji Uzmanı-Girişimsel Radyoloji)

Prof. Dr. Cihangir Uyan  (Kardiyoloji Uzmanı)

Uzm. Dr. Zeliha Dönmez (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)