Nöromüsküler Hastalıkları
30 Haziran 2021

  • DSC_0003.JPG
  • DSC_0010.JPG
  • DSC_0032.JPG
  • DSC_0015.JPG
  • DSC_0034.JPG
  • DSC_0002.JPG

Hastanemiz Nöromuskuler Hastalıklar Merkezinde kas, kas-kavşak hastalıkları, motor nöron hastalıkları ve periferik sinir hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bu grup içerisindeki hastalıklar kalıtsal, metabolik, inflamatuar kas hastalıkları (Distrofiler, İnflamatuar Miyopatiler, Lipid ve Glukojen Depo Hastalıkları), Myastenia Gravis , akut ve kronik inflamatuar periferik nöropatiler (Guillain Barre Sendromu, kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropatiler -CIDP)  Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ve Spinal Musküler Atrofi (SMA)'dir.