Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi
07 Mart 2023

    

           WhatsApp Image 2023-03-07 at 15.47.29.jpeg

                          ÇOCUK HEMATOLOJi- ONKOLOJi KLİNİĞİ VE ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ


     

          Çocuk kemik iliği nakil (KIT) ünitemiz 26.02.2019 tarihinde hizmete açılmış olup 10 yatak kapasitelidir. Ünitemizde İstanbul’dan, diğer şehirlerden ve yurtdışından başvuran hastalara kemik iliği nakli yapılmaktadır. KIT ünitemizde allojeneik ve otolog kök hücre nakilleri alanında deneyimli uzman doktor ve hemşirelerden oluşan bir ekip ile yürütülmektedir. Hastanemizde takip edilen ya da başka merkezlerden ünitemize yönlendirilen hastaların nakil öncesi tüm işlemleri nakil hekimleri ve koordinatörümüz tarafından planlanmakta ve takip edilmektedir. Nakil ünitesinde hasta bakımı deneyimli hemşirelerimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir.  Nakil sonrasındaki takiplerimiz diğer hasta gruplarından ayrı bir alanda bulunan özel polikliniğimizde yapılmaktadır.

Ünitemizde nakil öncesi, sonrası hasta ve ailelerin psikolojik değerlendirmeleri ve takibi çocuk psikoloğumuz tarafından yürütülmektedir.

Ünitemiz içerisinde terapötik aferez merkezimiz bulunmaktadır.   Terapötik aferez merkezimizde kök hücre toplama, terapötik aferez işlemleri alanında deneyimli hemşirelerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca merkezimiz 26.9.2022 tarihinden itibaren TÜRKÖK kök hücre toplama merkezi olarak da ülkemize ve dünyadaki diğer hastalara hizmet vermektedir.

Kliniğimizde çalışan hekimler

  

Suar Çakı Kılıç-   Profesör Doktor- Eğitim görevlisi- Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Funda Tekkeşin-  Yan Dal Uzmanı- Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Dr. Akif Yücesan

Dr. Mustafa Salih Saraç

Polikliniklerimiz:

  • Pediatrik KIT polikliniği: Kemik iliği nakli (KIT) planlama aşamasında ve KIT yapıldıktan sonra hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır