Hastanemizde Turkovac faz-3 çalışması
11 Ekim 2021   

“SARS-CoV-2'ye Karşı Rapel Aşılamanın Etkililiğini, Güvenliliğini ve İmmünojenitesini Belirlemek için Açık Etiketli, Çok Merkezli, Faz 3 Klinik Çalışma” için Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta alımı başlamıştır.

Daha önceden CoronaVac aşısının 2. dozunu da olmuş ve en az 90 gün ve en fazla 270 gün geçmiş olanlar çalışmaya gönüllü olarak katılabilirler.  Çalışmaya katılmak isteyenler 184 veya 02166565616 numaralı telefondan bilgi alabilirler.