Anjiografi (Vasküler Girişimsel İşlemler)
04 Ağustos 2022

Anjiyografi nedir?    r_video.PNG

Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Damar içine damarların görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek, özel röntgen cihazları yardımıyla DSA(Dijital Subtraksiyon Anjiyografi) adı verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda anjiyografi tedavi amaçlı olarak da kullanılır. Anjiyoplasti (Balonla daralmış damarları açma) bunun klasik bir örneğidir. Bu sayede cerrahi tedavi gerektiren birçok hastalık, cerrahi ve genel anestezinin riskleri olmaksızın tedavi imkanı bulmaktadır.

Hastanenizde Anjiyo işlemleri nerede yapılmaktadır?    r_video.PNG

Hastanemizde Anjiyo işlemleri Ana bina 3. katta ve Kadın Doğum Binası giriş kat Anjio Ünitesi içerisinde olmak üzere iki yerde yapılmaktadır.

Ana bina 3. katta Anjiyo Ünitesi'nde Pazartesi, Salı, Perşembe günleri yetişkin Kardiyoloji hastalarının işlemleri, Çarşamba günü yetişkin Kardiyo Vasküler Cerrahi Kliniği (KVC) hastalarının işlemleri, Cuma günü ise Radyoloji Kliniği'nin bazı girişimsel işlemleri yapılmaktadır.

Kadın Doğum ve Çocuk binası giriş kat Anjiyo Ünitesi'nde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Radyoloji Kliniği'nin bazı girişimsel işlemleri, Salı ve Perşembe günleri ise Pediatrik Kardiyoloji hastalarının işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Kardiyoloji Servisi anjiyo işlemleri, ana bina 3. kat Anjiyo Ünitesi'nde, Girişimsel Radyoloji acil vasküler anjiyo işlemleri Kadın Doğum ve Çocuk binası giriş kat Anjiyo Ünitesi'nde 24 saat kesintisiz olup gerçekleştirilmektedir.

Anjiyo ünitesinde ne tür işlemler yapılmaktadır?    r_video.PNG

Vasküler girişimsel ve non-vasküler girişimsel olmak üzere iki bölümde incelenmektedir.

Girişimsel Radyoloji, Erişkin ve çocuk Kardiyoloji  doktorları tarafından işlemler gerçekleştirilmektedir.

Başlıca yapılan işlemler: 

-Vasküler Girişimler

  • Beyin ve Kalp Anjiyografileri,
  • Beyin anevrizma ve AVM (Arterio-Venöz Malformasyon )tedavileri,
  • Acil inme tedavisi, 
  • Kalp Kateterizasyonu,
  • Kalp pili,
  • Balon anjiyoplasti ve Stent takılması,
  • Embolizasyonlar (tümör beslenmesi, kanama ve baloncukların damar içi yöntemle tedavisi)

-Nonvasküler Girişimler

  • Perkutan Nefrostomi, 
  • Biliyer Drenaj, 
  • Perkütan  transhepatik kolanjiyografi, gibi 64 den fazla uygulama hastanemizde yapılmaktadır. 

Ayrıntılı Anjiografi tetkik listesi için lütfen tıklayınız....

Anjiyografi için nasıl randevu alabilirim?    r_video.PNG

Yetişkin Kardiyoloji hastalarının randevuları Kardiyoloji Kliniği kontrolünde yatış işlemleri ile beraber gerçekleştirilmektedir. Diğer kliniklerin ve ayaktan tedavi gören hastalarımızın hekimleri anjiyografi tetkiklerinin isteğini yaptıktan sonra hastalar anjiyografi sekreterliği tarafından ilgili branş hekimlerine hastaları yönlendirmektedir. İşlemi gerçekleştirecek hekim tarafından hastanın istenilen işleme uygunluğu ve işlem öncesi var olan ve yapılması gereken tetkiklerini değerlendirdikten sonra hastaya randevusu verilmektedir. Randevu tarihi geldiğinde  anjiyografi ünitesinde hastanın ilgili tetkik ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Anjiyografi işlemi öncesi nasıl hazırlık yapılır?    r_video.PNG

Hastalar anjiyografi ünitesi tarafından verilen işlem öncesi (kesilecek-kullanmaya devam edilecek ilaçlar, açlık-tokluk, işlem detay ve olası gelişebilecek komplikasyonları içeren) bilgilendirme formunda yazılanları mutlaka okumalıdır ve anlamadığı konular hakkında hekimi ile konuyu müzakere talep etmelidir. İşlemin yapılacağı gün hastalar sabah 09:00'a kadar anjiyografi ünitesinde kendilerinden istenen belgeler, eski tetkikler ve kullandıkları ilaçlar ile birlikte yatış işlemlerini başlatmalıdırlar. Hastalara işlem yapılabilmesi için en az 8 saatlik bir açlık gerekmektedir. Sabah işlem öncesi aç olması gerektiğinden insülini yapılmamalıdır.

İşlem yapılacak vücut bölgesinin temizliği ve tıraşı yapılmış olmalıdır. Hastalarımız aşağıda yazılı olan rıza belgelerini kendi bilgisayarlarına indirebilirler. Çıktı aldıktan sonra yapılacak işlemleri ve sonrasında gereken tedavi ve takip işlemlerine uyacağını onayladığını beyan ederek imzalayıp işlem öncesi mutlaka hekimine teslim etmelidir. Rıza formu yanında olmayan hastalarımız için Anjiyografi sekreterliği hastalara bilgilendirilme ve onay imzası için bu belgeyi verecektir. Kliniğimizde acil hastaların öncelikleri vardır.  

Genel Aydınlatılmış Hasta Rıza Formu için lütfen tıklayınız... 

Güvenli İnvazif Girişim Kontrol Formu için lütfen tıklayınız...

Kalp Kataterizasyonu Ve Anjiyografi İçin Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formu için lütfen tıklayınız...

Perkutan Koroner Girişimler _Koroner Balon Ve Stent Tedavisi_ İçin Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formu için lütfen tıklayınız...

Radyoloji Ünitesi Anjiyografi Ve Girişimsel İşlemler Hasta Bilgi Formu için lütfen tıklayınız...

Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları- Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme Ve Onam Formu için lütfen tıklayınız...

Pediyatrik Kardiyoloji Tanısal Kalp Kateterizasyonu Ve Anjiyografi İçin Bilgilendirilmiş Rıza Formu için lütfen tıklayınız...

Pediyatrik Kardiyoloji Aort Koarktasyon Balon Anjiyoplasti Bilgilendirme Rıza Formu için lütfen tıklayınız...

Anjiyografi işlemi ne kadar sürmektedir?    r_video.PNG

Ünitede gerçekleştirilen birçok işlemin farklı ortalama süreleri olmakla birlikte her hastanın hastalığına ve kendine özgü anatomisine ve ya işlem esnasında gelişebilecek istenmeyen sonuçların tedavisine göre işlem süreleri değişeceğinden net bir süre verilememektedir. 

Anjiyografi işlemi nasıl yapılmaktadır?    r_video.PNG

Ünitemizde anjiyografi öncesi işleme uygunluğu kontrol edilmiş ve rıza formunu onaylamış ve adına düzenlenmiş hasta bilekliğini kullanan hastanın kişisel kıyafetleri çıkartılarak işleme uygun önlükler giydirilir ve anjiyografi masasına alınır. İşlem özelliğine göre lokal veya gerektiğinde genel anestezi sonrası hastayı değerlendiren, bilgilendirerek hastanın rızasını alan hekimlerimiz ilgili işlemi gerçekleştirir.

Anjiyografi işlemi riskleri nelerdir?    r_video.PNG

İşlemlerin gerçekleştirildiği organ ve hastanın genel durumuna göre değişmekle birlikte en sık karşılaşılanlar işlemde kullandığımız kontrast maddeye ve anestezik maddelere alerji ve işlem bölgesinde karşılaşılan kanamadır. Kullanılan kontrast madde miktarı modern anjiyografi cihazlarıyla en aza indirgenmiştir. Alerji olup olmadığı işlem öncesi sorgulanmaktadır ancak kullanılan ilaçlara oran çok düşük olmakla birlikte bazı durumlarda ilk kez ve şiddetli alerji oluşabilir.  Böyle bir durumda hastaya gerekli müdahaleyi gerçekleştirebilecek ekipmanlar anjiyografi bölümünde hazır bulundurulur ve hastanemizin mavi kod uygulaması ile resüsitasyon ekibimizden destek alınmaktadır. Kanama için önceden kan testleri yapılır. Anormallik varsa işlem şartlar normale dönene kadar ertelenir veya hiç yapılmaz. Mutlaka yapılması gerekliyse gerekli tedbirler alınarak işleme başlanır. İşlem sonrasında kanama ihtimaline karşı hastalar belirli süre gözlem altında tutulur. 

Anjiyografi işlemi sonrası neler yapmalıyım?    r_video.PNG

Anjiyo işlemleri sonrası ayaktan tedavi hastalarımız ünitemizde, yatan hastalarımız ilgili servislerinde gözlem altında tutulmaktadır. Durumuna göre riski ortadan kalkan veya çok düşük olan hastaların taburcu işlemleri yapılmaktadır.  Hastalarımız bilgilendirilerek taburcu sonrası en az 12 saat yatak istirahati yapması yönünde uyarılmaktadır. İşlem sonrası bölgede hafif şişlik ya da ağrı olabilir. Hastalarımız ağrı kesiciye ihtiyaç duydukları zaman mutlaka doktorunun kontrolünde kullanmalıdır. Kanama durumlarında bölgeye kuvvetlice bastırmak kanamayı durdurabilir ancak en yakın acil servise hızlıca başvurmanız gerekmektedir. Bir(1) hafta boyunca ağır işlerden ve spordan uzak durulmalıdır. İşlem bölgesinde herhangi bir kızarıklık, sıcaklık artışı gibi enfeksiyon şüphesi olması durumunda hastanemiz Anjiyografi ünitesine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilendirme için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Radyoloji Ünitesi Anjiyografi Ve Girişimsel İşlemler Öncesi Ve Sonrası İçin Bilgilendirme Formu için lütfen tıklayınız...

Anjiyografi işleminden sonra sonuçları ne zaman alırım?    r_video.PNG

Çekim yapıldıktan hemen sonra görüntüler sisteme yüklenecektir. Genel olarak raporlar en geç üç(3) iş günü içerisinde hazırlanarak sistemden elektronik olarak imzalanmaktadır. Arzu edildiği takdirde hastalarımız e-nabız   şifresiyle evdeki bilgisayarlardan ya da cep telefonlarından kendi sonuçlarına ulaşabilecek ve kendi cihazlarına görüntü ile raporlarını indirebilecektir.