Non Vasküler Girişimsel İşlemler (USG-Biyopsi)
05 Ağustos 2022

Biyopsi nedir?   r_video.PNG

Biyopsi herhangi bir dokudan mikroskop altında patolojik veya genetik inceleme amacıyla bir “parça alınması” demektir. Biyopsi (biyopsi) halk arasında “parça alımı”, “numune alımı”, “parça çıkartılması” gibi sözcüklerle anılmaktadır. Alınan doku mikroskop altında incelenmek üzere ilgili birime gönderilir. Biyopsi materyali incelemeye tabi tutulmadan önce bir takım patolojik ve mikrobiyolojik incelemelere de ayrıca izin verecek şekilde belli işlem ve boyamalardan geçirilebilir.

Biyopsi neden yapılır?    r_video.PNG

Biyopsiler genellikle yapılan bir tetkik sonucuna göre istenmektedir. Örneğin; bir hastada anlaşılamayan bir şişlik, kitle durumu varsa veya bir tümörden şüpheleniliyorsa ya da genel bir tarama esnasında sonuçların normal değerler dışında olması durumunda yapılacak en iyi tanı yöntemi kitleden örnek alınması ve incelenmesidir.

Hastaneniz Girişimsel Radyoloji bölümünde ne tür girişimsel işlemler yapılmaktadır?    r_video.PNG

• Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK)

• Perkütan biliyer drenaj

• Perkütan kolesistostomi (Safra kesesi drenajı)

• Böbrek kist drenajı,

• Karaciğerde kist hidatik drenajı ve tedavisi,

• Abse (kolleksiyon) drenajı,

• USG eşliğinde tiroid biyopsisi,

• USG eşliğinde meme biyopsisi,

• Mamografi eşliğinde telle meme işaretleme,

• Karaciğer biyopsisi,

• Böbrek biyopsisi,

• Yumuşak doku veya solid organ kitle biyopsisi,

• Akciğer kitle (lezyon) biyopsisi,

• Torasentez(akciğer sıvı örneklemi),

• Parasentez (batın sıvısı örneklemi),

• Assit veya Plevral effüzyon drenajı,

• Geçici veya kalıcı santral venöz katater uygulamaları,

• Batında sebest veya loküle sıvı drenajı yapılan işlemlerden bazılarıdır.

Ayrıntılı Girişimsel biyopsi tetkik listesi için lütfen tıklayınız...

Radyolojide Ultrasonografi eşliğinde biyopsi işlemleri nerede yapılmaktadır?    r_video.PNG

Kadın Doğum ve Çocuk binası giriş kat Görüntüleme Merkezi'nde, Radyoloji bölümünün içerisinde, "Girişimsel Radyoloji" Odasında yapılmaktadır.

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi randevu işlemleri nasıl gerçekleşmektedir?   r_video.PNG

Tiroid biyopsisi yaptıracak hasta doktor isteği ile beraber Ana bina 0. katta bulunan Radyoloji sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Yetkili görevli hastaya randevu verdikten sonra nasıl hazırlanması gerektiğini hem anlatarak hem yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Hastalarımız randevu günü Kadın Doğum ve Çocuk binası Görüntüleme Merkezi içerisindeki Radyoloji bölüm sekreterliğine başvuracaklardır. Meme biyopsisi uygulanacak hastaların daha önce yapılmış USG, Mamografi veya MR sonuçları ile birlikte Girişimsel Radyoloji birimine başvuru yaparak randevu almaları gerekmektedir. Yatan hastalar için (tiroid ve meme hariç), USG ve MR sonucuna göre sorumlu doktoru girişimsel birimi ile iletişime geçmektedir. Randevu süreçleri Girişimsel Radyoloji’deki yetkili sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer biyopsi talepleri olan hastalarımız Kadın Doğum ve Çocuk binası Görüntüleme Merkezi Radyoloji sekreterliğine başvuracaklardır. Girişimsel Radyoloji doktoru tarafından bazı biyopsiler için hastaya İİAB (İnce iğne aspirasyon biyopsisi) ya da tru-cut iğne biyopsisi uygunluğu kararı verilir. Buna göre hastalarımızın randevu işlemlerini başlatmak üzere girişimsel sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi öncesi ne yapmam gerekir?    r_video.PNG

Biyopsi işlem öncesi hasta herhangi bir kan sulandırıcı kullanıyorsa doktoruyla görüşüp biyopsi işlemi yapılacağı bilgisini vermelidir. Kan sulandırıcı ilacını kullanmama durumu konuşulmalıdır. Şayet hastanın kullanma zorunluluğu var ise doktorundan getireceği yazılı imzalı bilgilendirme reçetesi ile beraber randevu günü yapılması gereken iğneyi yaptırmaları gerekmektedir. Biyopsi için gerekli gerekli tetkikleri doktoru tarafından istenmektedir. Meme ve tiroid biyopsisi için hastalarımız:

• İşlem günü tok gelmelidir.

• Kan sulandırıcı ilaç kullanım durumunda işlem için yönlendiren klinik doktora ve işlemi gerçekleştirecek Girişimsel Radyoloji hekimine ilaç kullanımı hakkında bilgi almaları gerekmektedir.

• İşlem günü varsa tansiyon ya da şeker ilaçlarını içebilirler.

• En son yapılmış USG (ultrasonografi) raporundan 2 adet fotokopi çektirerek, randevu günü Kadın Doğum ve Çocuk binası giriş katta Görüntüleme Merkezi içerisinde Radyoloji bölüm sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.

• Hastalarımız aşağıdaki rıza onam formunu kendi bilgisayarlarına indirebilirler. Okuduktan sonra imzalayıp, randevu günü işlemi gerçekleştirecek doktora vermeleri gerekmektedir. Rıza onam formu yanlarında olmayan hastalar için girişimsel bölümü tarafından bu belge size verilecektir.

Girişimsel İşlem Bilgilendirme ve Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

Biyopsi nasıl yapılır?    r_video.PNG

Tarihte yapılan ilk biyopsi, 11.yüzyılda Ebu-l Kasım tarafından yapılmıştır. Tiroid nodülünden iğneyle alınan parçanın değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Üzerinden bin yıl gibi bir süre geçmesine rağmen, tiroid nodüllerinde iğne ile yapılan biyopsi hala vazgeçilmez bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Organın içindeki kitlenin en uygun hangi yöntemle görülebildiği belirlenir. Bu sayede, organdaki lezyonun yeri kesin olarak tespit edilmiş olur. Sonrasında da acı duyulmaması için cildin altına ve cilde lokal anestezi uygulanır. Yapılan anesteziden sonra, iğneyle belirlenen lezyona girilerek, küçük parçalar alınır. Parçalar patoloji laboratuvarına yollanarak analizleri yapılır.

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi işlemi ne kadar sürmektedir?    r_video.PNG

İşlem süresi biyopsi çeşidine göre değişmekle beraber işlem 5 ile 10 dakika sürmektedir. Hastanemizde hasta mahremiyetine önem verildiği için hasta giriş çıkışları 15 dakikayı bulmaktadır.

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi işlemi sonrası ne yapmam gerekir?    r_video.PNG

Tiroid biyopsisi sonrası hastamızdan, biyopsi yapılan yere 10 dakika baskı uygulaması istenmektedir. Biyopsi işlemi sonrası yapılan pansuman iki (2) saat sonra çıkarılabilir. Meme biyopsisi yaptıran hastalarımızın bir süreliğine ağırlık kaldırmamaları gerekmektedir. Meme biyopsi sonrası iki (2) saat boyunca biyopsi yapılan tarafın üzerine baskı oluşturacak şekilde yan yatmalıdırlar. Ayrıca işlem yapılan bölgeye bir gün boyunca su temas ettirilmemelidir.

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi sonrası sonuçlarımı ne zaman alabilirim?     r_video.PNG

Biyopsi işlemi sonunda hastadan alınan materyaller görevli personel tarafından patolojiye götürülerek teslim edilir. Biyopsi patoloji sonucu süre bilgisi sadece Patoloji bölümü tarafından SMS (Sesli Mesaj olarak) verilmektedir. Sonuçlarınız Patoloji bölümünden rapor olarak size sunulacaktır.