Çocuk Enfeksiyon
14 Temmuz 2021                                              Çocuk Enfeksiyon


 


HİZMETLER

-Viral, bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi

-Nedeni bilinmeyen ateş

-Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalit)

-Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (otit, sinüzit, pnömoni, tüberküloz)

-İdrar yolu enfeksiyonları

-Deri, yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları

-Doğuştan enfeksiyonlar

-Doğuştan ya da sonradan bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyonlar

-Hayvanlardan bulaşan enfeksiyonlar

-Hastane enfeksiyonları önlemi ve tedavisi

-Cerrahi alan enfeksiyonları

-Sağlıklı ve risk grubu çocuklarda aşılama ve danışmanlık 


Uzman Doktorlar

Uzm. Dr. Deniz ÇAKIR

Uzm. Dr. Enes SALI