Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
23 Şubat 2022

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları


 


 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı iç salgı bezlerini, bu bezlerin 

fonksiyonlarını, salgıladıkları hormonları ve metabolizma hastalıklarını inceler. Hormonlar 

vücudumuzdaki metabolizma, üreme, büyüme ve gelişme gibi değişik aktiviteleri kontrol 

eder. İç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonların azlığı, fazlalığı ve bu bezlerin tümörleri 

endokrinolojinin konularıdır. Bölümümüz, ilgili diğer bölüm uzmanları ile iş birliği içerisinde 

çalışmaktadır. Hastanemizde aşağıdaki hastalıklarının tanı ve tedavisi başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

Diabetes mellitus, 

Tiroid bezi hastalıkları (guatr), 

Lipit bozuklukları (kolesterol), 

Osteoporoz (kemik erimesi), 

Obezite (şişmanlık), 

Hipofiz ve hipotalamus hastalıkları, 

Böbrek üstü bezi (adrenal) hastalıkları, 

Metabolik sendrom, 

Hipertansiyon, 

Boy kısalığı, büyüme ve gelişme geriliği

Polikistik over hastalığı, hirsuitizm (kıllanma artışı),

Erektil disfonksiyon, hipogonadizm

Polikliniğimizde hasta muayenesi randevu ile yapılmaktadır. Polikliniğimize başvuran 

hastalarımız randevu saatinden 30 dakika önce poliklinik sekreterine gelip kayıt 

yaptırmaktadır. Randevu saati gelen hastamız doktor tarafından muayeneye alınmakta ve 

gerekli laboratuar tetkikleri istenmektedir. Laboratuar sonuçları ile birlikte hastaya sonuç 

randevusu verilmekte ve hasta tekrar doktor tarafından değerlendirilip tedavisi 

düzenlenmektedir. Bölümümüz 10 yataklı servis ile hastalarımıza hizmet vermektedir.

 

Eğitim ve İdari Sorumlusu

Prof. Dr. Mazhar Müslüm TUNA


Uzman Doktorlarımız 

Mazhar MüslümTunaProfesör DoktorEğitim Görevlisi (Yan Dal)    İdari ve Eğitim Görevlisi
ÖzlemHaliloğluDoçent DoktorYan Dal Uzman    Eğitim Görevlisi
HaliseÇınar YavuzYan Dal UzmanYan Dal Uzman 
Şerife NurBoysanYan Dal UzmanYan Dal Uzman 
Asistan Doktorlarımız